1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

บทสัมภาษณ์นิตยสาร Business.com

i-Design ปั้นขุนพลงานกราฟิก

 


จากประสบการณ์การทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก ทั้งงานโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ ผนวกกับความฝันที่อยากจะมีโรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์กราฟิกเป็นของตัวเองของสองหนุ่มพี่น้องฝาแฝด "โทวิทูร" และ "ตรีชัยวัฒน์ เอื้อประเสริฐวณิช" ตัดสินใจร่วมก่อตั้งโรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิกและศิลปะ หรือ "Comarts" ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นโรงเรียนสร้างเสริมทักษะการออกแบบ "iDesign" ถึงวันนี้เปิดดำเนินการมาเป็นปีที่ 12 แล้ว นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2545

พวกเขาช่วยกันเล่าว่า ไอดีไซน์เกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกที่มีแนวโน้มสูงขึ้น และตลาดมีความต้องการบุคลากรด้านนี้เป็นจำนวนมาก แต่จำนวนโรงเรียนสอนกราฟิกยังมีอยู่จำนวนน้อย โดยไอดีไซน์มุ่งเน้นการสอนกราฟิกที่มีเนื้อหาเข้มข้น (Advance) และเป็นมืออาชีพจากผู้สอนที่เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์จริงในการทำงานด้านกราฟิก เว็บไซต์ และงานออกแบบ

เริ่มต้นธุรกิจไอดีไซน์ใช้เงินลงทุนจำนวนไม่มากนัก โดยเงินลงทุนหลักๆ จะเป็นค่าอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และค่าเช่าสถานที่ เนื่องจากพวกเขาได้เปรียบตรงที่ดูแลกันเอง สอนเอง และเขียนหลักสูตรเอง ทำให้ไม่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก โดยหลักสูตรที่เปิดสอนตอนแรกจะมีประมาณ 3-4 หลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พวกเขาถนัด โดย "โทวิทูร" ถนัดงานด้าน 3 มิติ ส่วน "ตรีชัยวัฒน์" ถนัดงานด้านกราฟิก Web และ Flash ซึ่งแต่ละคนก็รับผิดชอบดูแลหลักสูตรในส่วนที่ตนถนัด

โดยในการบริหารงานนั้น พวกเขาจะเน้นการให้ความสำคัญกับอาจารย์ผู้สอนที่ต้องมีความรู้ และมีประสบการณ์การทำงานจริง สามารถสอนนักเรียนได้ เพราะธุรกิจโรงเรียนเป็นธุรกิจบริการ ดังนั้นอาจารย์ที่จะเข้ามาสอนต้องผ่านการอบรมด้านการสอน โดยจะเข้าไปนั่งดูการสอนไม่ต่ำกว่า 4 รอบ ก่อนที่จะลงมือสอนจริง

ขณะเดียวกันก็จะให้ความสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเนื้อหาการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและตรงกับผู้เรียนอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะยึดความต้องการของผู้เรียนและทิศทางของตลาดเป็นหลัก โดยในช่วงแรกที่เปิดดำเนินการมีปัญหาเรื่องหลักสูตรที่มีเนื้อหายากเกินไป ทำให้ผู้เรียนรับไม่ทัน และนักเรียนมาเรียนแล้วจะงง เพราะเนื้อหาแอดวานซ์เกินไป ลงรายละเอียดมาก ทำให้ต้องมีการปรับหลักสูตรหลายครั้งกว่าจะลงตัว และเหมาะสมกับผู้เรียน

ตามปกติหลักสูตรหลักๆ จะมีการปรับเปลี่ยนตามเวอร์ชั่น เช่น ซอฟท์แวร์กราฟิกที่เป็น 3 มิติ จะเปลี่ยนเวอร์ชั่นทุก 6 เดือน โปรแกรมกราฟิกทั่วไปจะเปลี่ยนเวอร์ชั่นทุก 2 ปี ดังนั้นเนื้อหามีการปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆ เพื่อให้นักเรียนและผู้สอนไม่เกิดความเบื่อหน่าย โดยในอนาคตหลักสูตรที่จะเปิดใหม่จะเน้นหลักสูตรที่แอดวานซ์มากขึ้น

ปัจจุบันไอดีไซน์มีหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่ประมาณ 10 หลักสูตร แบ่งเป็น งานด้านโทรทัศน์ งานสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ และโปรแกรมมิ่ง อาทิ Flash forAnimation, Multimedia, 3D Studio MAX, Graphic Design และ Web Design เป็นต้น โดยทุกหลักสูตรที่เปิดสอนจะได้ใบรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ คนที่มาเรียนสามารถนำใบรับรองดังกล่าวไปใช้งานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดได้ เช่น ใช้โอนหน่วยกิต เลื่อนขั้นราชการ และเบิกค่าใช้จ่ายได้

ทั้งนี้หลักสูตรระยะยาว 36 ชั่วโมง จะใช้เวลาเรียน 1 เดือนครึ่ง และหลักสูตรที่เรียนทุกวันใช้เวลาเรียน 2 สัปดาห์ โดยหลักสูตรการเรียนจะประกาศล่วงหน้าก่อน 1 เดือน

"เรามั่นใจว่าเรามีจุดแข็งในเรื่องของหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็น Flash, Web, Graphic Design และ 3D ซึ่งเป็นหลักสูตรที่แอดวานซ์ เนื้อหาค่อนข้างมีเวิร์คช้อปมาก ทำให้เกิดการบอกต่อแนะนำให้มาเรียนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งค่าเรียนของเรายังถูกกว่าที่อื่นถึง 20 เปอร์เซ็นต์"

นอกจากนี้การที่ไอดีไซน์มีขนาดเล็ก และพวกเขาเป็นเจ้าของเองทำให้มีความคล่องตัวสูงในการบริหารและตัดสินใจดำเนินการต่างๆ เช่น การปรับเปลี่ยนหลักสูตร ถ้าเปรียบเทียบความทันสมัยและความแน่นของเนื้อหาหลักสูตรแล้ว ไอดีไซน์จะดีกว่าที่อื่นที่มีขนาดใหญ่ เพราะมีการดูและจำนวนนักเรียนให้สมดุลกับผู้สอน โดยห้องเรียน 1 ห้อง กำหนดให้มีนักเรียนไม่เกิน 10 คน ขณะที่ที่อื่นมีมากถึง 20 คน ทำให้อาจารย์ผู้สอนดูและนักเรียนทั่วถึง และเวลามีปัญหา สามารถถามกันได้เลย ส่วนการทำตลาดในช่วงแรกได้อาศัยเพื่อนที่ทำเว็บไซต์เฉพาะทางด้านนี้ในการช่วยประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้  และอาศัยการนำเองแผ่นพับรายละเอียดหลักสูตรไปแจกตามงานสัมมนาทางด้านซอฟท์แวร์ ซึ่งเขารู้จักกับตัวแทนจำหน่าย โดยได้รับการตอบรับที่ดี และมีจำนวนผู้สนใจสมัครเข้ามาเรียนจำนวนมาก หลังจากนั้นจะเป็นการบอกต่อปากต่อปากแนะนำกันมาเรื่อยๆ จากนักเรียนที่เคยมาเรียนแล้วพอใจ

สถานที่เรียนที่เปิดสอนในปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นจูรี่เดอะมูฟวี่พลาซ่า ปากซอยรางน้ำ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาเรียนส่วนใหญ๋ 90 เปอร์เซ็นต์เป็นคนทำงาน ซึ่งจะมีทั้งคนที่ทางบริษัทต้นสังกัดส่งเข้ามาเรียน และคนที่อยากเรียนเพื่อเปลี่ยนงาน ส่วนที่เหลืออีก 10 เปอร์เซ็นต์เป็นกลุ่มนักศึกษา ซึ่งจะมีจำนวนมากในช่วงปิดเทอม โดยปัจจุบันมีนักเรียนเฉลี่ย 200-300 คนต่อเดือน

สำหรับคนที่สนใจอยากทำธุรกิจโรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์กราฟิก พวกเขาแนะนำว่าต้องมีเวลา และต้องหาจุดเด่นในเรื่องของหลักสูตร และต้องมั่นใจว่าต้องเป็นหลักสูตรที่คนอื่นไม่มี ถ้ามั่นใจว่าคนอื่นทำไม่ได้ก็เปิดดำเนินการเลย เพราะธุรกิจโรงเรียนแข่งขันกันที่หลักสูตร ขณะเดียวกันต้องมีทำเลที่ตั้งที่ดี เดินทางสะดวก และสิ่งสำคัญต้องมีใจรักในงานบริการ และชอบสอนด้วย

 “Business.com Vol.18 April 2006″