1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Q&A ทำไมเลือกเรียน ไอดีไซน์

หลักสูตรของไอดีไซน์ทุกหลักสูตร พัฒนาจากประสบการณ์การทำงานจริงของทีมอาจารย์ ที่ผ่านสายงานแต่ละด้านโดยตรง จึงทำให้เนื้อหาทุกหลักสูตรเข้มข้น เจาะลึกเทคนิค เน้นให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง จุดแข็งของไอดีไซน์ คือ “แนวทางการสอนที่เป็นเอกลักษณ์ และอัดแน่นด้วยคุณภาพ”

คุณภาพทีมงาน

หลักสูตรของไอดีไซน์ทุกหลักสูตร พัฒนาจากประสบการณ์การทำงานจริงของทีมอาจารย์ ที่ผ่านสายงานแต่ละด้านโดยตรง จึงทำให้เนื้อหาทุกหลักสูตรเข้มข้น เจาะลึกเทคนิค เน้นให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง จุดแข็งของไอดีไซน์ คือ “แนวทางการสอนที่เป็นเอกลักษณ์ และอัดแน่นด้วยคุณภาพ”

8 ปี กับหลักสูตรที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ไอดีไซน์ เปิดทำการตั้งแต่ปี พ.ศ 2545 ถึงวันนี้ ปี 2552 กว่า 8 ปี ที่โรงเรียนไอดีไซน์เก็บเกี่ยวประสบการณ์การสอน การอธิบาย ลำดับเนื้อหาที่กลั่นกรองแล้ว คัดสรรแล้ว ทำให้ทีมอาจารย์มั่นใจว่า เนื้อหาของเราเข้มข้นมากกว่าใคร รวมถึงเป็นโรงเรียนบุกเบิกหลักสูตร Graphic Design และ Flash Actionscripts อีกด้วย

หวังให้ความรู้ มากกว่าหวังผลด้านกำไร

โรงเรียน ไอดีไซน์ ก่อเกิดด้วยใจรักด้านงานออกแบบ และเข้าใจผู้ที่ต้องการทำงานด้านการออกแบบ ซึ่งอาจจะเรียนมาไม่ตรงสาขา ทำให้โรงเรียนมีความมุ่งหวังให้ความรู้มากกว่าผลกำไรทางธุรกิจ สังเกตุได้ว่า ค่าเล่าเรียนในแต่ละหลักสูตรนั้น ราคาสมเหตุสมผลไม่สูงเกินไป โดยไม่ใช้หลักการทางการตลาดมาเป็นสิ่งจูงใจผู้สมัครเรียน ทางโรงเรียนไม่มีนโยบายแข่งขันด้านราคา แต่มุ่งแข่งขันด้านเนื้อหา และวิธีการสอนมากกว่า

กลุ่มเล็ก สอนทั่วถึง และเป็นกันเอง

ไอดีไซน์ เน้นสอนกลุ่มเล็กประมาณ 4-10 คน เพื่อความเป็นกันเองในการสอน และการอธิบายที่ทั่วถึง จะเน้นเรื่องการอธิบายหลักการ แนวคิดต่างๆ มากกว่าการทำตามๆ กันไป ทางโรงเรียนกำหนดการเรียนแต่ละครั้งประมาณ 3 ชั่วโมง ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้เรียนมีสมาธิในการเรียนรู้มากที่สุด ในเนื้อหาแต่ละครั้งจะมี workshop แทรกทุักชั่วโมง ทำให้การเรียนเป็นไปอย่างสนุกสนาน ไม่เกิดความเบื่อหน่าย

เรียนทบทวนฟรี 2 ปี

โรงเรียน เข้าใจผู้เรียนทุกคน ที่ส่วนใหญ่จะเรียนเพื่อไปใช้ทำงานจริง ซึ่งทางโรงเรียนมักจะแนะนำเสมอว่า ให้หมั่นนำความรู้ที่ได้ไปฝึกฝน ใช้งานอยู่เสมอ และการฝึกฝนที่ดี จำเป็นต้องใช้เวลาด้วย ทางโรงเรียนจึงยืดอายุการเรียนทวนเป็น 2 ปี เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้ในการทำงานจริง ลองผิด ลองถูก แล้วมาทบทวน เพิ่มเติมในส่วนที่ขาด หรือส่วนที่ยังไม่เข้าใจ และถึงจะเกินอายุ 2 ปี ก็สามารถต่ออายุได้โดยชำระเีพียงครึ่งราคา

เต็มที่! กับ ชุดเอกสารประกอบการเรียน “ชุดเซต”

นักเรียนทุกหลักสูตร จะได้รับ “ชุดเซตประกอบการเรียน” ประกอบด้วย หนังสือคู่มือโปรแกรม, เอกสารประกอบเพิ่มเติมในเนื้อหาส่วนที่ไม่มีในหนังสือคู่มือ, ซีดีไฟล์ที่ใช้เรียน เพื่อสามารถนำกลับไปทบทวนได้เอง และสมุดจด ปากกา ครบชุด

ใบประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (Certificate)

โรงเรียน ไอดีไซน์ เป็นโรงเรียนในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ ทำให้ผู้เรียนที่เรียนจบทุกๆ หลักสูตร จะไ้ด้รับใบประกาศนียบัตร เพื่อนำไปใช้สมัครงาน, ปรับวุฒิ, ศึกษาต่อทั้งใน และต่างประเทศ

สถานที่เหมาะสม มีสิ่งอำนวยความสะดวก และปลอดภัย

วันนี้โรงเรียนไอดีไซน์ มี 2 สาขา คือ สาขาอนุสาวรีย์ และสาขาเดอะมอลล์ 3 รามคำแหง ซึ่งทางโรงเรียนได้ย้ายที่ตั้งจากเดิมมาอยู่ในศูนย์การค้า เพื่อต้องการอำนวยความสะดวก และสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนมากที่สุด เนื่องด้วยสถานที่ตั้งที่มีความเหมาะสม การเดินทางสะดวกรวดเร็ว ใกล้รถไฟฟ้า BTS มีที่จอดรถมากมายรวมกว่าพันคัน มีห้องน้ำ สะอาด เพียงพอ และมีระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานศูนย์การค้าชั้นนำ