1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

บทสัมภาษณ์นิตยสาร แก้จน เล่ม 48


iDesign เส้นทางก้าวสู่งานกราฟิก & ดีไซน์ อย่างมืออาชีพ

โลกยุคปัจจุบัน คอมพิวเตอร์คือสิ่งที่เข้ามามีบทบาทและความสำคัญในชีวิตประจำวันมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานด้านกราฟิกการออกแบบ หรือแม้แต่การจัดทำเว็บไซต์ ซึ่งจะสังเกตได้ว่าบุคคลจากหลากหลายอาชีพ หรือหลายๆ องค์กร หันมาให้ความสนใจศึกษาด้านนี้มากขึ้น

iDesign โรงเรียนสร้างเสริมทักษะการออกแบบ (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ) เป็นอีกสถาบันหนึ่งที่เปิดขึ้นมาเพื่อรองรับความต้องการของบุคคลหรือหน่วยงานที่สนใจศึกษางานกราฟิกโดยเฉพาะ

โดยก่อนหน้าที่จะมาเปิดโรงเรียนแห่งนี้ ผู้บริหารโรงเรียนได้เคยทำงานด้านกราฟิกดีไซน์และเว็บมาสเตอร์มาก่อน ซึ่งในสมัยนั้นคนที่เป็นงานด้านนี้ยังมีไม่มากเท่าไรนัก และสถานที่ที่เปิดให้ความรู้ในวิชาเหล่านี้ก็มีเพียงไม่กี่แห่ง แต่ยิ่งนานวันเข้า แนวโน้มความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถในด้านนี้ก็ยิ่งมากขึ้น จึงได้ลาออกจากงานประจำแล้วเปิดโรงเรียนแห่งนี้เมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว 

หลักสูตรแรกๆ ที่เปิดสอนเป็นการจัดทำเว็บไซต์ กราฟิก และ 3D แอนิเมชั่นล้วนๆ เพราะเป็นสิ่งที่มีความถนัดมากที่สุด ซึ่งในปัจจุบันมีการขยายหลักสูตรมากขึ้นรวมแล้วเกือบ 10 หลักสูตรด้วยกัน โดยที่นี่จะมุ่งเน้นเวิร์กช็อปจากตัวอย่างงานจริงมากที่สุด คือบางงานเป็นงานที่เอามาจากการทำงานจริงแล้วเอามาเป็นโจทย์ให้ผู้เรียนลองทำ หรือบางอย่างอาจเป็นเรื่องของเทคนิค เรื่องของประสบการณ์ที่ได้เจอมา มากกว่าที่จะเป็นเนื้อหาด้านทฤษฎีหรือการใช้โปรแกรมทั่วไปเพียงอย่างเดียว เราเน้นทางวิชาชีพ เมื่อจบไปสามารถใช้งานได้จริง

นอกจากนี้การเป็นโรงเรียนสร้างเสริมทักษะการออกแบบ ถือว่ามีข้อได้เปรียบกว่าที่อื่นๆ ในเรื่องของบุคลากรผู้สอน เพราะนอกจากผู้บริหารโรงเรียนจะเป็นผู้สอนเองแล้ว ยังมีอาจารย์พิเศษซึ่งทำงานทางด้านนี้จริงๆ มากกว่าที่จะเป็นเพียงอาจารย์ฝึกหัด หรืออาจารย์จบใหม่ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำงานจริงมาก่อน

สิ่งที่เรามั่้นใจ คือ เรื่องของคุณภาพหลักสูตร เพราะผู้บริหารโรงเรียนสอนเอง สามารถคุมเนื้อหาได้ว่าแค่ไหนถึงจะเหมาะ ยากไปไหม ง่ายไปหรือเปล่า และถ้ามีอะไรแปลกๆ ใหม่ๆ ก็จะนำมาลองเลย แต่ถ้าเป็นโรงเรียนใหญ่ๆ อาจจะทำอย่างเราได้ค่อนข้างลำบาก เพราะจะต้องไปจ้างคนทำหลักสูตรอีกทีหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม บรรยากาศในการเรียนก็นับว่าเป็นสิ่งสำคัญไม่น้อย เพราะจะมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนเกิดความตั้งใจและความเข้าใจในการเรียนมากขึ้น โดยแต่ละคอร์สที่เปิดสอนจะกำหนดให้มีนักเรียนไม่เกิน 10 คนต่อห้อง ซึ่งทำให้อาจารย์ผู้สอนสามารถดูแลนักเรียนทุกคนอย่างทั่วถึง และเป็นกันเอง

สำหรับท่านที่สนใจหาสถานที่เรียนคอมพิวเตอร์กราฟิก สถาบันขอแนะนำให้ท่านได้ลองเข้าไปคุยรายละเอียดกับทางโรงเรียน หรือกับเจ้าหน้าที่ของทางสถาบันนั้นๆ ก่อนว่าเนื้อหาที่เรียนเป็นอย่างไร ตรงกับที่ต้องการหรือไม่ รวมไปถึงเรื่องบรรยากาศในการเรียน อุปกรณ์ เครื่องมือในการเรียนการสอนต่างๆ ตลอดจนซอฟท์แวร์ที่ใช้ว่าสถาบันนั้นๆ ใช้อะไร และในปัจจุบันคนที่ทำงานจริงใช้อะไร เพื่อจะได้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

ปัจจุบัน iDesign ตั้งอยู่ที่ชั้น  4 ศูนย์การค้าเซ็นจูรี่ เดอะมูฟวี่ พลาซ่า สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส ลงที่สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ทางออกหมายเลข 2 จะมีทางเชื่อมเข้ามาในศูนย์การค้า  โทรศัพท์ 02-245-0484

 

* ชื่อและที่อยู่ ทางโรงเรียนมีการแก้ไขเพื่อให้เข้ากับสถานะปัจจุบัน