แอนิเมชั่นกราฟิก เอฟเฟกต์ Adobe AfterEffects CC

สอนโดย: อ.ตรีชัยวัฒน์ เอื้อประเสริฐวณิช  เวลาเรียน: 24 ชั่วโมง

หลักสูตรสร้างเทคนิคพิเศษในภาพยนตร์ (Visual Effect Designer) และไตเติ้ลโลโก้ต่างๆ จากโปรแกรม Adobe After Effect เพื่อใช้ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว การจัดองค์ประกอบ ใช้งานร่วมกับภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ การตัดต่อภาพยนตร์ การใส่เสียง รวมถึงการสร้างเทคนิคพิเศษด้วย Plug-in เสริมแบบต่างๆ เช่นเดียวกับภาพยนตร์ Hollywood เช่น การสร้างสายฟ้าฟาดลงบนวัตถุ, การสร้างตัวอักษรเคลื่อนที่ไปมาดั่งมีชีวิต, การใส่ลูกไฟ, พลุ, ฝน หิมะ ให้ภาพยนตร์ของท่าน ตลอดจนการ Render เพื่อนำไปใช้ในการทำงานจริงในอุตสาหกรรมภาพยนตร์, Video, Multimedia และบน Web

Adobe After Effect โปรแกรมมาตรฐานใหม่ สำหรับงาน Motion Graphic and Visual Effects for Film, Video, DVD และ Web ที่สามารถสร้างได้สะดวก รวดเร็ว รองรับไฟล์ของ Adobe ได้เต็มรูปแบบทั้ง Adobe Premiere Pro, Adobe Encore DVD, Adobe Audition, Photoshop and Illustrator ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเกิดความคล่องตัวในการทำงานสูงสุด Adobe After Effect มีลูกเล่นมากมายสำหรับงานภาพเคลื่อนไหว จึงเป็นที่นิยมในงานโทรทัศน์, Music Video, โฆษณา

ตารางเรียน

รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ

ระยะเวลา / ค่าอบรม

 • 24 ชั่วโมง ราคา 5,500 บาท (จากราคาปกติ 6,500 บาท)
 • นักเรียนเก่า รับส่วนลดคอร์สละ 10% จากราคาปกติ

** ผู้เรียนต้องเตรียมคอมพิวเตอร์ของตนเอง พร้อมติดตั้งโปรแกรมแล้ว มาใช้ในการเรียน ใช้ได้ทั้งเครื่อง Windows / Mac OsX

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • สามารถสร้างงานตามหลักสูตรได้อย่างถูกต้อง
 • ทดสอบทำเวิร์คช้อป ทุกชั่วโมงการเรียน
 • ใบประกาศนียบัตร จากระทรวงศึกษาธิการ
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนอกเหนือจากการหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละ 100 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 • เรียนทวนฟรี 2 ครั้ง ภายใน 1 ปี

เนื้อหาหลักสูตร

เรียนรู้โครงสร้างการทำงานทั่วไป Adobe After Effect

 • อุปกรณ์ขั้นพื้นฐานต่างๆ ได้แก่ Tool box, Info Palette, Time Controls Palette, Audio Palette
 • การ Import Footage เข้ามาใช้เพื่อจัดองค์ประกอบของภาพ
 • การทำงาน Layers (Position, Scale, Rotation, Opacity)
 • เพื่อการจัดองค์ประกอบภาพเคลื่อนไหว
 • หลักการทำงานของ Time Layout (Frame, Keyframe)

การจัดองค์ประกอบภาพเบื้องต้น

 • การจัดการกับ Layer (ชนิดของ Layer, New Solid Layer, Trimming, Duplicating, Splitting)
 • Workshop 1 ทดลอง Import Footage แบบต่างๆ เช่น ภาพนิ่ง, AVI, Quick Time Movie เพื่อมาจัดองค์ประกอบโดยอาศัยคำสั่งต่างๆ ร่วมกันระหว่าง Layer Properties และ Time Line เพื่อให้เกิดภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น
 • การใช้งานและการแก้ไข Masking (Mask Shape, Mask Feather, Mask Opacity, Expansion)
 • การสร้างและแก้ไขด้วย Mask และ Pen Tool
 • การกำหนดค่าแสงในรูปแบบต่างๆ
 • การใช้กล้อง Camera (การกำหนดตำแหน่งของภาพจากกล้อง, การหมุนภาพ, การย้ายตำแหน่งภาพ, การกำหนดความลึกของภาพ, การกำหนดตำแหน่งจุดโฟกัสของกล้อง, การหมุนกล้อง)

การสร้างภาพเคลื่อนไหวและการใส่เสียง

 • การสร้างภาพ Motion Path และการแก้ไข Motion Path เพื่อให้ภาพวิ่งตามเส้นที่เรากำหนด
 • การใส่เสียง (การกำหนดช่วงของเสียงที่ต้องการใช้งาน, นำเสียงที่ตัดไว้แล้วมาต่อกันเป็นเสียงเดียว, การ Fade เสียง

การใช้งานคำสั่ง Effect มาตรฐาน

 • Workshop 2 ทดลองสร้างภาพยนตร์เคลื่อนไหว และใส่เสียงประกอบ
 • การใส่ Effect ในภาพยนตร์
 • การใช้งาน Effect ต่าง ๆ เช่น Blur and Sharpen, Charnel, Cineon Tools, Distort, Image Control, Keying, Perspective, Render, Stylize, Text, Time, Transitions, Video

การสร้าง Special Effect ในภาพยนตร์

 • Workshop 3 สร้างภาพยนตร์เคลื่อนไหวโดยการผสมคำสั่ง Effect ชนิดต่างๆ
 • การใช้งาน Effect เสริม (Plugin)
 • Plugin Final Effect, Digit Effect, Hollywood Effect เช่น การทำหิมะตก, ฝนตก, สายฟ้าผ่า, ไฟไหม้
 • Workshop 4 การใส่ Special Effect ในภาพยนตร์ชั้นสูง

ทดลองสร้างจริง และการ Render เพื่อใช้งานจริง

 • รายละเอียดในการตั้งค่าต่างๆ ให้กับการ Render (หน้าต่าง Render Queue, All Renders, Current Render, Render Settings, หน้าต่าง Render Setting)
 • Output Module (Output Module Setting, Output to)

ทดลองสร้างงานจริง โดยการผสมผสาน เทคนิคและเสียงต่างๆ เพื่อใช้งานจริง

 • Workshop 5 สร้างผลงานจริง ภายใต้คำแนะนำของวิทยากร