แอนิเมชั่น 2 มิติ การ์ตูน Adobe Animate CC

สอนโดย: อ.ตรีชัยวัฒน์ เอื้อประเสริฐวณิช  เวลาเรียน: 30 ชั่วโมง

หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานแอนิเมชั่น 2 มิติ และ งานซีดีรอมมัลติมีเดีย สนุกกับการเรียนรู้แอนิเมชั่น การ์ตูน เริ่มตั้งแต่การวาดภาพการ์ตูนด้วย Flash การลงสีแบบต่างๆ จากนั้นเราจะนำการ์ตูนมาสร้างแอนิเมชั่น เช่น การ์ตูนวิ่ง กระพริบตา สามารถนำไปประยุกต์งาน E-Card ได้

จากนั้นเรียนรู้การสร้างงานมัลติมีเดีย การใส่เอฟเฟ็กซ์แบบต่างๆ การใส่เสียง การใส่ไฟล์วิดีโอ และ การเขียนสคริปต์เพื่อโต้ตอบผู้ชม สามารถนำไปสร้างซีดีรอมมัลติมีเดียได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทุกชั่วโมงเรียน ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะกับตัวอย่างงานแอนิเมชั่นแบบต่างๆ เช่น การ์ตูน, เมนูเว็บเพจ, สไลด์โชว์ภาพ, ซีดีรอมมัลติมีเดีย

ตารางเรียน

รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ

ระยะเวลา / ค่าอบรม

 • ทั้งหลักสูตร 30 ชั่วโมง ราคา 5,000 บาท (จากราคาปกติ 6,000 บาท)
 • นักเรียนเก่า รับส่วนลดคอร์สละ 10% จากราคาปกติ

** ผู้เรียนต้องเตรียมคอมพิวเตอร์ของตนเอง พร้อมติดตั้งโปรแกรมแล้ว มาใช้ในการเรียน ใช้ได้ทั้งเครื่อง Windows / Mac OsX

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • สามารถสร้างงานตามหลักสูตรได้อย่างถูกต้อง
 • ทดสอบทำเวิร์คช้อป ทุกชั่วโมงการเรียน
 • ใบประกาศนียบัตร จากระทรวงศึกษาธิการ
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนอกเหนือจากการหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละ 100 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 • เรียนทวนฟรี 2 ครั้ง ภายใน 1 ปี

เนื้อหาหลักสูตร

ปูพื้นฐานโปรแกรม Adobe Animate CC 2019
 • ปูพื้นฐานโปรแกรม FLASH
  • แนะนำหลักสูตร และโปรแกรมที่ใช้เรียนทั้งหมด
  • ทำความเข้าใจหลักการทำงานของ Flash
  • ชมผลงานแอนิเมชั่น ที่สร้างจากโปรแกรม Flash
  • การวาดภาพการ์ตูน
  • การลงสีภาพการ์ตูนแบบละเอียด
  • แบบทดสอบ วาดภาพคาแรคเตอร์การ์ตูน
 • การออกแบบหน้าจออินเตอร์เฟส และแทรกภาพบิตแมพ
  • การลงสีส่วนประกอบอินเตอร์เฟส เช่น ปุ่ม แถบเมนู
  • การจัดวางอินเตอร์เฟสแบบต่างๆ
  • การแทรกภาพบิตแมพจาก Photoshop
  • การแก้ไขภาพบิตแมพ การตัดภาพแบ็คกราว
  • แบบทดสอบ ออกแบบอินเทอร์เฟสมัลติมีเดีย
 • การสร้างแอนิเมชั่นแต่ละแบบ
  • การสร้างแอนิเมชั่นแบบ Frame by Frame
  • แบบทดสอบสร้างแอนิเมชั่น เช่น คนเดิน ฟ้าผ่า หน้าการ์ตูน
  • การสร้างแอนิเมชั่นแบบ Shape Tween
  • แบบทดสอบสร้างแอนเมชั่น เช่น การ์ตูนพูดได้
  • การสร้างแอนิเมชั่นแบบ Motion Tween
  • แบบทดสอบสร้างแอนิเมชั่นสไลด์ โชว์
 • การใส่เอฟเฟ็กซ์ภาพ
  • การสร้างแอนิเมชั่นวิ่งตามเส้นพาธ
  • แบบทดสอบสร้างแอนิเมชั่น เช่น รถวิ่ง, ผีเสื้อบิน
  • การสร้างเอฟเฟ็กซ์แอนิเมชั่น Mask
  • ประยุกต์ใช้งาน Mask กับภาพแบบต่างๆ เช่น ไฟสปอร์ตไลท์ , ผิวน้ำ, ภาพลายเส้น
  • แบบทดสอบสร้างแอนิเมชั่นสีเปรย์พ่นเป็นข้อความ, แว่นขยาย
 • การจัดโครงสร้างงานระดับสูงด้วย Symbol
  • เมื่อเราสามารถสร้างแอนิเมชั่นพื้นฐานได้คล่องแล้ว
  • ที่นี้เราสามารถนำแอนิเมชั่นซ้อนกันหลายๆระดับ
  • ข้อแตกต่างระหว่าง Symbol แต่ละแบบ
  • แบบทดสอบสร้างแอนิเมชั่นเอฟเฟ็กซ์ประกอบเว็บไซต์ พร้อมปุ่มคลิกได้
 • การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น
  • การวาดภาพตัวการ์ตูน
  • การแบ่งชิ้นส่วน ส่วนประกอบตัวการ์ตูน
  • การสร้าง Motion Tween ส่วนต่างๆ
  • การใช้ Symbol ควบคุมแอนิเมชั่นแต่ละส่วน
  • แบบทดสอบสร้าง E-Card น่ารักๆ
 • การเขียน Action Scripts เบื้องต้น
  • แนะนำภาษา ActionScripts
  • คำสั่งในภาษา ActionScripts ที่มักใช้งานบ่อยๆ
  • ข้อแตกต่างในการใช้สคริปต์ แต่ละแบบ
  • แบบทดสอบสร้าง Photo Album ด้วย Flash พร้อมเปลี่ยนภาพเมาส์น่ารักๆได้ด้วย
 • การใส่เสียง และ การตัดต่อเสียง
  • เริ่มใส่เสียงให้กับมัลติมีเดียกัน
  • แนะนำเว็บไซต์ที่ให้โหลดไฟล์เสียง สำหรับงานมัลติมีเดีย
  • การใส่เสียงปุ่มกด , เสียงดนตรีประกอบ และเสียงเอฟเฟ็กซ์ต่างๆ
  • การใส่สคริปต์ควบคุมเสียง ปรับความดัง เบา
  • แบบทดสอบสร้างไตเติ้ล พร้อมเสียงประกอบ
 • การแทรกไฟล์ VDO และ โครงงาน Multimedia CD
  • แนะนำฟอร์แมตไฟล์วิดีโอ
  • การโอนไฟล์วิดีโอ ใส่ใน Flash
  • การสร้างปุ่มควบคุมการเล่นวิดีโอ เช่น เล่น หยุด
  • การใช้งาน Components
  • เริ่มต้นโครงงาน Multimedia CD
  • การแบ่งหน้าเนื้อหา แต่ละแบบ
  • แบบทดสอบ สร้างงานมัลติมีเดีย ซีดี
 • สคริปต์เพิ่มเติม และ การนำไปใช้งานแต่ละด้าน
  • การใส่สคริปต์ Loading
  • การใส่สคริปต์สำหรับโปรเจคเตอร์
  • การเซฟงาน และ การ Publish งาน Flash
  • การสร้างซีดี Auto run และ การเผยแพร่งาน
  • สรุปเนื้อหาทั้งหมด และ ตอบคำถามนักเรียน