สร้างเว็บไซต์ เขียนโค้ด Dreamweaver CC

สอนโดย: อ.ตรีชัยวัฒน์ เอื้อประเสริฐวณิช เวลาเรียน: 30 ชั่วโมง

หลักสูตรสอนการเขียนเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CC 2019 เรียนรู้การเขียนเว็บไซต์ตั้งแต่เริ่มต้น ถึงอัพโหลดไปยังโฮสติ้งได้ เพิ่มเนื้อหาใหม่! การเขียนเว็บ Responsive Website ด้วย Bootstrap 4 เว็บไซต์ที่แสดงผลในทุกขนาดจอภาพได้อย่างสวยงาม เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์เดสท๊อป รับรองผล! เนื้อหาครบถ้วน ใช้งานได้จริง

เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่สนใจเขียนเว็บไซต์ Bootstrap ด้วยตนเอง สามารถนำไปทำงาน ประกอบอาชีพ Frontend Designer, Frontend Designer ได้

ตารางเรียน

รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ

ระยะเวลา / ค่าอบรม

 • 30 ชั่วโมง ราคา 5,000 บาท (จากราคาปกติ 6,000 บาท) ทั้งหลักสูตร Dreamweaver CC + Photoshop CC
 • 24 ชั่วโมง ราคา 4,500 บาท (จากราคาปกติ 5,500 บาท) เฉพาะ Dreamweaver CC
 • นักเรียนเก่า รับส่วนลดคอร์สละ 10% จากราคาปกติ

** ผู้เรียนต้องเตรียมคอมพิวเตอร์ของตนเอง พร้อมติดตั้งโปรแกรมแล้ว มาใช้ในการเรียน ใช้ได้ทั้งเครื่อง Windows / Mac OsX

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • สามารถสร้างงานตามหลักสูตรได้อย่างถูกต้อง
 • ทดสอบทำเวิร์คช้อป ทุกชั่วโมงการเรียน
 • ใบประกาศนียบัตร จากระทรวงศึกษาธิการ
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนอกเหนือจากการหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละ 100 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 • เรียนทวนฟรี 2 ครั้ง ภายใน 1 ปี

เนื้อหาหลักสูตร

Adobe Photoshop for Web

 • การออกแบบเว็บไซต์ด้วย Photoshop
 • พื้นฐานการใช้งาน Photoshop
 • ออกแบบเว็บไซต์ด้วย Velositey Plug-in
 • การเซฟภาพสำหรับงานเว็บ
 • ฟอร์แมตภาพ JPG, GIF, PNG

Adobe Dreamweaver CC

 • ปูพื้นฐาน HTML CSS
 • แนะนำการใช้งาน Adobe Dreamweaver CC 2018 เบื้องต้น
 • ปูพื้นฐานสำหรับใช้งาน CSS Framework ต่อไป
 • CSS Framework – Bootstrap 4
 • Workshop Project 1 : Porfolio One Page Website (Bootstrap)
 • Workshop Project 2 : Company One Page Website (Bootstrap)
 • เพิ่มส่วน Gallery และ การใช้ Font Awesome 5 Dreamweaver Template (DWT)
 • การเพิ่มจำนวนหน้าเว็บเพจ และ การอัพเดทเนื้อหา
 • ลิงค์ สำหรับงานเว็บไซต์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
 • Workshop Project 3 : Coffee Shop Multiple Page
 • ตัวอย่างสร้างเว็บไซต์ที่มีหลายหน้า เรียนรู้การใช้ Editable Region แบบต่าง ๆ
 • เพิ่มลูกเล่นเว็บไซต์ เช่น Slide Show, Animate.CSS

การเช่า Hosting และ จดชื่อโดเมน

 • การอัพเดทเว็บไซต์
 • การอัพโหลด
 • จดชื่อโดเมน
 • ตอบคำถามข้อสงสัยต่าง ๆ