Adobe Illustrator CC Online

สอนโดย: อ.สกล เต็งสกุล

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นกราฟฟิกดีไซน์เนอร์ทีแท้จริง เริ่มต้นเรียนรู้งานคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานเชิง ธุรกิจ เช่น งานถ่ายภาพ Studio Digital , งานนำเสนอลูกค้า Presentation , ป้ายประชาสัมพันธ์ , แผ่นพับ, โปสเตอร์ตลอดจนเป็นประตูเปิดทางสู่การสร้างงานกราฟฟิกระดับสูง เช่น งานโทรทัศน์ , การตัดต่อวิดีโอ , งานสามมิติ 3D Animation ฯลฯ

หลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิกที่เน้นภาคปฏิบัติโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มเรียนรู้งาน คอมพิวเตอร์กราฟิก เรียนรู้ขั้นตอนการผลิตงานตั้งแต่เริ่มต้น การออกแบบ การจัดองค์ประกอบ การใช้สี การพิมพ์ การส่งงานตลอดจนการรับงานจริง การคิดราคา การแก้ไขปัญหาต่างๆ ในระหว่างการทำงาน

ค่าอบรม

 • ทั้งหลักสูตร 137 นาที ราคา 1,900 บาท (จากราคาปกติ 3,500 บาท)
 • นักเรียนเก่า รับส่วนลดคอร์สละ 10% จากราคาปกติ

สิทธิพิเศษ

 • ติดตามไลฟ์สดการทำงานจากโปรเจ็คจริงของอาจารย์ และตอบข้อซักถามทุกอาทิตย์
 • เรียนทบทวนได้ไม่จำกัด เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

วิธีการเรียนหลักสูตร Adobe Illustrator

เรียนผ่านกลุ่ม Private group ใน Facebook โดยหลังจากชำระค่าอบรมเรียบร้อย โรงเรียนจะส่งลิงก์ให้เข้าร่วมกลุ่ม โดยใส่ชื่อและนามสกุล ผู้เรียนจะเห็นคลิปทั้งหมด
จะมีการไลฟ์ตอบข้อซักถามทุกอาทิตย์

เนื้อหาหลักสูตร

 • โปรแกรม Adobe Illustrator CC 2019
  • อธิบายภาพรวมของโปรแกรม Adobe Illustrator
  • อธิบาย Workspace
  • Interface โปรแกรม
  • อธิบายรายละเอียดต่างๆ ของการสร้างเอกสารใหม่
  • การแก้ไขรูปทรงเบื้องต้น เช่น ย่อ ขยาย หมุน Copy
  • คำสั่งพื้นฐาน เช่น การ Zoom, การใช้ Hand Tool
 • Shape & Color
  • การสร้างรูปทรงพื้นฐาน
  • การแก้ไขสีด้วย Color, Color Guide, Swatch
  • การ Group และการแก้ไขวัตถุใน Group
  • Workshop วาดกล้องถ่ายรูป
 • Shape Builder
  • การสร้างกราฟิกที่มีความซับซ้อนขึ้น ด้วยเครื่องมือ Shape Builder
  • จัดระเบียบวัตถุให้เป็นระเบียบด้วย Align
  • Workshop วาด Smart Phone
 • Knife Tool, Reflect Tool
  • การตัดวัตถุด้วย Knife Tool
  • การสลับด้านวัตถุให้สมดุลกันด้วย Reflect Tool
  • Workshop วาดนกและหน้าการ์ตูน
 • Save and Export
  • อธิบายการ Save และการ Export ไฟล์ให้เหมาะสมกับงานในประเภทต่างๆ
 • Add Anchor Point, Rotate Tool
  • การเพิ่มจุด (Anchor Point) เพื่อให้เกิดรูปทรงใหม่ ๆ
  • การแก้ไขโครงสร้างด้วย Direct Selection Tool
  • การหมุนวัตถุโดยกำหนดองศาด้วย Rotate Tool
 • Pathfinder & Shape Builder
  • นำรูปทรงพื้นฐานมาตัดต่อให้เกิดดีไซน์ใหม่ๆ ด้วยเครื่องมือ Pathfinder และ Shape Builder
  • การนำภาพถ่ายเข้ามาใช้งาน ด้วยคำสั่ง Place
  • การครอปภาพด้วย Clipping Mask
  • การเซฟ PDF และ Package File เพื่อส่งต่อฝ่ายผลิต หรือเพื่อนร่วมงานในกระบวนการพิมพ์
  • Workshop ออกแบบ Ads.
 • Stroke
  • อธิบายรายละเอียดของเครื่องมือ Stroke
  • การเชื่อมจุดด้วยคำสั่ง Join
  • การเปลี่ยนเส้นเป็นรูปทรง
  • Workshop ออกแบบโลโก้
 • Artboard
  • การทำงานมากกว่าหนึ่ง Artboard
  • การเพิ่ม/ลดจำนวน และการแก้ไข Artboard
  • การนำไฟล์โลโก้ที่เตรียมไว้มาสร้างเป็น Artwork ใหม่
  • Workshop การสร้าง Branding
 • การติดตั้ง Font และการแก้ปัญหาวรรณยุกต์จมในภาษาไทย
  • การติดตั้ง Font และการแก้ปัญหาวรรณยุกต์จมในภาษาไทย
  • การปรับแต่ง Font ด้วยเครื่องมือ Character
 • Create Outline
  • การเปลี่ยนตัวอักษรเป็นรูปทรง เพื่อดีไซน์โลโก้ หรือตราสัญลักษณ์ต่างๆ
  • การพิมพ์ข้อความลงบนเส้น
  • การพิมพ์ข้อความลงบนเส้น ด้วย Type on a path tool ใช้บ่อยในงานออกแบบตราสัญลักษณ์ที่มีตัวอักษรล้อมรอบ
 • Brush
  • การใช้งาน Brush
  • การสร้างหัวแปรง
  • ข้อแตกต่างของ Brush ประเภทต่างๆ
 • Image Trace
  • เปลี่ยนภาพถ่ายหรือภาพวาด (Raster) เป็น Vector ด้วยคำสั่ง Image Trace
 • การสร้าง Pattern
  • การออกแบบลวดลายและสร้างเป็น Pattern เพื่อเก็บไว้ใช้งานซ้ำๆ
  • การแก้ไข Pattern
  • การเพิ่ม Fill ด้วย Apperance
 • เทคนิคการไล่เฉดสี
  • เทคนิคไล่เฉดสีด้วย Gradient Tool
  • เทคนิคไล่เฉดสีด้วย Mesh Tool
  • เทคนิคการใช้ Blend Tool
   • การไล่เฉดสีด้วยวัตถุหลายชิ้น
   • การเบลนด์เส้นเข้าหากัน
   • การกำหนดจำนวนวัตถุและการแก้ไข
 • Pen Tool & Live Paint
  • ฝึกควบคุมเครื่องมือ Pen Tool
  • การเทสีลงในช่องว่างด้วย Live Paint Bucket
  • เทคนิคการสร้างหัวแปรงเพื่อวาดขนตา และเส้นผม
  • การจัดการ Layer เพื่อสะดวกในการแก้ไข
  • Workshop ดราฟท์โลโก้
  • Workshop ดราฟท์ภาพถ่าย
  • Workshop ดราฟท์ภาพบุคคล (Vector Portrait)
 • สรุปเครื่องมือต่างๆ
  • สรุปเครื่องมือทั้งหมดที่ได้เรียนมา