ออกแบบนิตยสาร และ low content book ด้วย Adobe InDesign CC

สอนโดย: อ.โทวิทูร เอื้อประเสริฐวณิช เวลาเรียน: 12 ชั่วโมง

มาตรฐานใหม่ของโปรแกรมจัดวาง ออกแบบงานสิ่งพิมพ์ ที่พัฒนาคุณสมบัติ ให้ทำงานได้มากกว่า Adobe PageMaker โดยเพิ่มเติมเครื่องมือบางส่วนที่มีใน Illustrator และ การ Output PDF file ที่ตอบสนองการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น สิ่งพิมพ์, e-Book, Poster

โดยในหลักสูตร จะได้เรียนรู้ตั้งแต่แนวคิดของโปรแกรม InDesign การประยุกต์ใช้งานนิตยสาร, การใช้ Tool ต่างๆ ที่ทำให้เราออกแบบงาน ได้แม่นยำ และถูกต้องมากขึ้น, เรียนรู้กระบวนการทำงานสิ่งพิมพ์ครบวงจร ตั้งแต่การสร้าง Dummy, การ Setting โปรแกรม สำหรับงานแต่ละประเภท, การวางเส้น Guide, การรวมเล่ม, การ Output งาน, การตรวจสอบไฟล์ก่อนส่งโรงพิมพ์

ตารางเรียน

รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ

ระยะเวลา / ค่าอบรม

 • ทั้งหลักสูตร 12 ชั่วโมง ราคา 3,500 บาท (จากราคาปกติ 4,500 บาท)
 • นักเรียนเก่า รับส่วนลดคอร์สละ 10% จากราคาปกติ

** ผู้เรียนต้องเตรียมคอมพิวเตอร์ของตนเอง พร้อมติดตั้งโปรแกรมแล้ว มาใช้ในการเรียน ใช้ได้ทั้งเครื่อง Windows / Mac OsX

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • สามารถสร้างงานตามหลักสูตรได้อย่างถูกต้อง
 • ทดสอบทำเวิร์คช้อป ทุกชั่วโมงการเรียน
 • ใบประกาศนียบัตร จากระทรวงศึกษาธิการ
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนอกเหนือจากการหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละ 100 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 • เรียนทวนฟรี 2 ครั้ง ภายใน 1 ปี

เนื้อหาหลักสูตร

ขั้นตอนออกแบบสิ่งพิมพ์ พื้นฐานโปรแกรม

 • การจัดทำ Dummy + ทฤษฎีการออกแบบ Magazine
 • ตัวอย่างการออกแบบ Magazine + การปรับแต่งโปรแกรมก่อนใช้งานจริง
 • Color Setting CMYK , RGB , Pantone + แนวคิดของโปรแกรม InDesign
 • InDesign Interface + New file ( Document, Book, Library )
 • Document Setup การตั้งหน้ากระดาษ + การ Add และ Del Page
 • การใช้ Select Tool และ Direct Tool + การใช้ Ruler
 • การใช้เครื่องมือ Zoom , Hand
 • เรียนรู้คำสั่งเพิ่มเติม Bleed, Slug, Column, Margin
 • การควบคุมมุมมองแบบต่างๆ + การใช้งาน Page Master, Layer
 • แนวคิดการใช้ Page master และ Layer ที่ถูกต้อง
 • การใช้ Guide / Grid
 • แนวคิดสำหรับการวาง Guide เพื่อช่วยงาน Design
 • การวาดรูปทรงสำเร็จรูปต่างๆ + การใช้ Pen Tool + การลงสี
 • การใช้ Color และ Swatch + การใช้งาน Stroke

 • การผสมผสานไฟล์ระหว่าง Photoshop, Illustrator, InDesign
 • การจัดการ Frame และ Shape
 • การใส่ภาพ Graphic ต่างๆ
 • การปรับแต่ง Graphic
 • การใช้คำสั่ง Arrange , Align , Pathfinder
 • การใส่ลูกเล่น Corner Option
 • การกำหนดรูปแบบ Font
 • การทำความเข้าใจ Format ของ Font ประเภทต่างๆ
 • การเลือกใช้ Font สำหรับงานภาษาไทย
 • การใส่ข้อความ Text เบื้องต้น
 • การแก้ไข Text เบื้องต้น
 • Workshop จัดวางหน้าปกหนังสือ

การจัดรูปแบบเนื้อหาภาษาไทย

 • การใช้ Effect
 • ทำความเข้าใจ Styles
 • การแก้ไขปัญหา Styles
 • การใช้ Text Flow
 • การกำหนด Character, Paragraph เบื้องต้น
 • การกำหนด Option สำหรับ Character และ Paragraph เช่น Justification
 • การใช้ Find and Change
 • การใช้ Scripts แก้ปัญหาภาษาไทย สำหรับ CS4 , CS5
 • การใส่เลขที่หน้า Page Number
 • การ Save และ Package File
 • การ Save PDF Format
 • การเตรียมไฟล์ภาพ Photoshop , Illustrator
 • การตัดภาพด้วย InDesign
 • การใส่ภาพประกอบเนื้อหา
 • การใช้ Text Wrap
 • การกำหนด Character, Paragraph ขั้นสูง
 • ทำความเข้าใจ Paragraph Styles, Character Styles

ตาราง สารบัญ และงานมัลติมีเดีย

 • การใช้ Table
 • การแก้ไขและปรับแต่ง Table
 • การใช้ Book
 • การแก้ไข Book
 • การใช้ Preflight
 • การ Save Book รูปแบบต่างๆ

 • การสร้างสารบัญ Table of Content
 • การใส่ Bookmark , Hyperlink
 • การ Save PDF สำหรับงาน Interactive