Adobe Photoshop CC Online

สอนโดย: อ.สกล เต็งสกุล

หลักสูตรออนไลน์ การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CC

ค่าอบรม

 • หลักสูตร 191 นาที ราคา 1,900 บาท(จากราคาปกติ 3,500 บาท)

สิทธิพิเศษ

 • ติดตามไลฟ์สดการทำงานจากโปรเจ็คจริงของอาจารย์ และตอบข้อซักถามทุกอาทิตย์
 • เรียนทบทวนได้ไม่จำกัด เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

วิธีการเรียนหลักสูตร Adobe Photoshop

 • เรียนผ่านกลุ่ม Private group ใน Facebook โดยหลังจากชำระค่าอบรมเรียบร้อย โรงเรียนจะส่งลิงก์ให้เข้าร่วมกลุ่ม โดยใส่ชื่อและนามสกุล ผู้เรียนจะเห็นคลิปทั้งหมด
 • จะมีการไลฟ์ตอบข้อซักถามทุกอาทิตย์

เนื้อหาหลักสูตร

 • แนะนำภาพรวมของโปรแกรม Adobe Photoshop
  • ตัวอย่างผลงานที่สร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Photoshop
  • ภาพรวมการใช้งาน Layer ตัดภาพ และปรับแต่งแสงสีภาพ
  • ลูกเล่นเสริมต่างๆ เช่น การใส่ Effect ให้ตัวอักษรดูสวยงาม สะดุดตา
  • การ Save และข้อแตกต่างของไฟล์แต่ละประเภท
 • ความสำคัญของขนาดภาพ (Image Size) สำหรับงานหน้าจอ และงานพิมพ์
  • การตรวจสอบและแก้ไขขนาดภาพด้วยคำสั่ง Image Size
  • ข้อแตกต่างระหว่างงานพิมพ์ และงานที่แสดงผลบนหน้าจอ
  • ทำความเข้าใจเรื่อง Resolution ที่มีผลต่องานพิมพ์
 • การใช้งาน Layer อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การใช้ Fill เช่น Solid, Gradient เพื่อสร้างฉากหลัง
  • การนำภาพเข้ามาใช้งานด้วยคำสั่ง Place
  • การสร้างรูปทรงเรขาคณิตเพื่อสร้างกราฟิกอย่างง่าย
  • การใส่ภาพลงในตัวอักษรด้วยเทคนิค Clipping Mask
  • การนำภาพหรือกราฟิกมาซ้อนทับกันให้ดูแปลกตาด้วย Blending Mode
 • Workshop การสร้างโฆษณาโดยใช้ Layer และ Effect
 • การใช้งาน Layer Style ให้ตัวอักษรดูโดดเด่น สะดุดตา
  • การพิมพ์ข้อความและใส่ Effect เช่น Drop Shadow, Stroke
  • การสร้างตัวอักษรโลหะ เช่น Gradient Overlay, Bevel and Emboss
 • รายละเอียดการปรับแต่ง Brush และการใช้งานในรูปแบบต่างๆ
  • การปรับแต่งหัวแปรงอย่างละเอียด เช่น Opacity, Flow, Size, Hardness
 • Workshop ย้อมสีภาพด้วย Brush
  • ประยุกต์ใช้งาน Brush
  • Layer
  • Blending Mode
 • การใช้งาน Layer Mask
  • ทำความเข้าใจ Layer Mask
  • กฎเกณฑ์และการประยุกต์ใช้งาน Layer Mask ร่วมกับ Brush, Gradient
 • Workshop Layer Mask
  • นำภาพถ่ายเข้ามาซ้อนทับกัน และปรับให้กลมกลืนด้วย Layer Mask
  • ปรับโทนสีให้กลมกลืนด้วย Adjustment Layer
  • ใส่ Effect ให้กับตัวอักษร ด้วย Layer Style
 • การปรับแต่งแสงสีภาพด้วยเครื่องมือกลุ่ม Adjustment
  • การอ่านค่าน้ำหนักแสงเงาด้วย Histogram
  • แก้ไขแสงเงาด้วย Shadow / Highlight
  • เปรียบเทียบข้อแตกต่างของการปรับแต่งแสงเงาจาก 3 เครื่องมือ
   • :: Level
   • :: Curve
   • :: Brightness and Contrast
  • เปลี่ยนภาพเป็นขาวดำด้วย Black and White
  • เปลี่ยนสีเฉพาะจุดด้วย Hue / Saturation
  • ปรับสมดุลสีด้วย Color Balance
  • ย้อมสีให้ดูแปลกตาด้วย Gradient Map รวมถึงเครื่องมือที่คล้ายคลึงกัน เช่น Photo Filter, Color Lookup
 • Workshop ประยุกต์ใช้งาน Adjustment Layer ร่วมกับ Selection และ Layer Mask
 • อธิบายเครื่องมือ Selection อย่างละเอียด
  • ตัดภาพด้วย Quick Selection
  • ปรับแต่งขอบ Layer Mask
  • ตัดภาพด้วย Magic Wand
  • รายละเอียดเครื่องมือต่างๆ ใน Select and Mask
  • เทคนิคปรับแต่งขอบ Layer Mask กรณีเป็นเส้นผม ขนสัตว์ หรือพุ่มไม้
 • การใช้งานเครื่องมือ Pen Tool
  • การสร้าง Path
  • การแก้ไข Path ด้วย Direct Selection Tool
  • การเปลี่ยน Path เป็น Selection ด้วยคำสั่ง Make Selection
 • การแก้ไขวัตถุหลายชิ้นพร้อมกันด้วย Smart Object
 • Retouching
  • เพิ่ม/ลบ สิ่งที่ไม่ต้องการออกจากภาพ ด้วย Clone Stamp
  • เพิ่ม/ลบ ภาพอัตโนมัติ ด้วย Content-aware
  • เคลื่อนย้ายวัตถุ พร้อมทั้งลบฉากหลังแบบอัตโนมัติ ด้วย Content-aware Move
  • แก้ไขจุดสิว ริ้วรอย ฝุ่น ด้วย Spot Healing Brush
 • Workshop Retouching ประยุกต์ใช้เครื่องมือในกลุ่ม Retouching ทั้งหมด
  • Spot Healing Brush
  • Patch Tool
  • Layer Mask
  • Filter
  • Adjustment Layer
  • Liquify