ออกแบบภาพกราฟิก Adobe Photoshop CC

สอนโดย: อ.สกล เต็งสกุล เวลาเรียน: 12 ชั่วโมง

โปรแกรมตกแต่งภาพระดับมืออาชีพ ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน เรียนรู้เนื้อหาการ Retouch ตกแต่งภาพรูปแบบต่างๆ, การสร้างภาพ Special Effect การปรับสีภาพ, การสร้างลวดลาย Texture, การสร้างภาพเพื่องานสิ่งพิมพ์, สื่อโซเชียลมีเดีย, โทรทัศน์ และ Presentation

ตารางเรียน

รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ

ระยะเวลา / ค่าอบรม

 • Photoshop 12 ชั่วโมง ราคา 2,900 บาท (จากราคาปกติ 3,500 บาท)
 • นักเรียนเก่า รับส่วนลดคอร์สละ 10% จากราคาปกติ

** ผู้เรียนต้องเตรียมคอมพิวเตอร์ของตนเอง พร้อมติดตั้งโปรแกรมแล้ว มาใช้ในการเรียน ใช้ได้ทั้งเครื่อง Windows / Mac OsX

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • สามารถสร้างงานตามหลักสูตรได้อย่างถูกต้อง
 • ทดสอบทำเวิร์คช้อป ทุกชั่วโมงการเรียน
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนอกเหนือจากการหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละ 100 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 • เรียนทวนฟรี 2 ครั้ง ภายใน 1 ปี

เนื้อหาหลักสูตร

โปรแกรม ADOBE PHOTOSHOP CC 2019

 • ความรู้เบื้องต้นการตกแต่งภาพ
  • ทำความเข้าใจ Pixel และ Resolution
  • Concept การรีทัชภาพ
  • ตัวอย่างงานรีทัชภาพ
 • Interface
  • หน้าต่างโปรแกรม
  • การปรับแต่งหน้าต่างโปรแกรม และเครื่องมือต่างๆ
 • การจัดการไฟล์ภาพ
  • การจัดการไฟล์ภาพ Open , Close , Save
  • การใช้คำสั่ง Save for Web
  • การ Save ต้นฉบับไฟล์ Photoshop
  • การ Save ฟอร์แมตภาพต่างๆ
 • การจัดการสีภาพ
  • ทำความเข้าใจสีภาพ CMYK , RGB
  • ทำความเข้าใจที่มาของภาพ sRGB , Adobe RGB
  • การจัดการโหมดสีภาพ
  • การใช้คำสั่งกลุ่ม Adjustment ปรับสีภาพ
 • การปรับขนาดภาพ
  • คำสั่ง Image size
  • คำสั่ง Canvas size
  • Crop tool
 • การเลือกพื้นที่
  • Marquee tool
  • Lasso tool , Polygon Lasso tool
  • Quick Selection tool , Magic ward tool
  • การยกเลิก Selection
 • การจัดการ Layer
  • ทำความเข้าใจ Layer
  • การสร้าง และ ลบ Layer
  • การปรับ Opacity
  • การใช้ Blend mode : Multiply , Screen , Overlay
  • การใช้ Free Transform
  • การใช้ Smart Object
 • การใช้ Layer Mask
  • ทำความเข้าใจ Layer Mask
  • workshop Layer Mask แบบต่างๆ
 • การพิมพ์ข้อความ Text
  • ปัญหาภาษาไทย กับโปรแกรมกราฟิก
  • การติดตั้ง Font
  • การพิมพ์ข้อความ
  • การแก้ไขข้อความเบื้องต้น
  • การแก้ไข Character , Paragraph
 • การใช้ Shape , Path
  • การสร้าง Shape รูปทรงต่างๆ
  • การแก้ไขรูปทรง Shape
  • การสร้าง Path
  • การใช้ Vector Path
 • การใช้ Layer Styles
  • การสร้าง Layer Styles
  • การ Save และ Load Layer Styles เช่น โลหะ , แก้ว
 • การรีทัชภาพ Retouching
  • Stamp tool
  • Healing Brush tool
  • Patch tool
  • Dodge tool
  • Burn tool
  • Spong tool
 • Workshop Photoshop
  • การรวมภาพแบบต่างๆ
  • การตัดต่อภาพ
  • การแปะโลโก้สินค้า
  • การปรับสีภาพแบบต่างๆ
  • การสร้าง Banner
  • การเปลี่ยนสีเฉพาะจุด เช่น สีรถ สีเสื้อผ้า
  • การเพิ่ม Effect ภาพ
  • เทคนิคปรับภาพให้ชัดขึ้น
  • เทคนิคปรับผิวเนียน