ตัดต่อวิดีโอ อย่างมืออาชีพ Adobe Premiere CC

สอนโดย : อ.โทวิทูร เอื้อประเสริฐวณิช   เวลาเรียน: 18 ชั่วโมง

Adobe Premiere โปรแกรมในการตัดต่อวิดีโอ และไฟล์เสียง ใช้สร้างภาพยนตร์ได้ โดยเป็นหนึ่งในโปรแกรมตระกูล Adobe ที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนี่อง และความนิยมอย่างสูง มีความสามารถหลัก คือ การตัดต่อไฟล์วิดีโอ ซึ่งผสมผสานไฟล์วิดีโอหลายๆ ไฟล์ให้เรียงต่อกันแล้วนำมาผ่านกระบวนการตัดต่อใส่เอ็ฟเฟ็ค ใส่ subtitle ใส่ตัวหนังสือ ปรับเสียง และยังสามารถสร้างชื่อเรื่อง ข้อความ จนกระทั่งได้ไฟล์ภาพยนตร์ที่สมบูรณ์รวมทั้งมีกาพเคลื่อนไหวและมีการเปลี่ยนฉากที่ลงตัว จากนั้นยังสามารถแปลงไฟล์ที่เสร็จแล้วไปเป็นไฟล์ในรูปแบบต่างๆได้

ตารางเรียน

รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ

ระยะเวลา / ค่าอบรม

 • ทั้งหลักสูตร 18 ชั่วโมง ราคา 4,500 บาท (จากราคาปกติ 5,500 บาท)
 • นักเรียนเก่า รับส่วนลดคอร์สละ 10% จากราคาปกติ

** ผู้เรียนต้องเตรียมคอมพิวเตอร์ของตนเอง พร้อมติดตั้งโปรแกรมแล้ว มาใช้ในการเรียน ใช้ได้ทั้งเครื่อง Windows / Mac OsX

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • สามารถสร้างงานตามหลักสูตรได้อย่างถูกต้อง
 • ทดสอบทำเวิร์คช้อป ทุกชั่วโมงการเรียน
 • ใบประกาศนียบัตร จากระทรวงศึกษาธิการ
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนอกเหนือจากการหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละ 100 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 • เรียนทวนฟรี 2 ครั้ง ภายใน 1 ปี

เนื้อหาหลักสูตร

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิดีโอ

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ VIDEO, ขนาดของวีดีโอ และชนิดของวีดีโอ
 • ความรู้เกี่ยวกับการลำดับภาพ (การตัดต่อ)
 • ขั้นตอนการตัดต่อด้วย Adobe Premiere Pro
 • ทำความเข้าใจเฟรม และ Timeline
 • การใช้ Premiere Pro
 • การสร้าง Project
 • การ Import นำเข้าไฟล์ต่างๆ และการ Capture วิดิโอ
 • การจัดการ Footage
 • Workshop ตัดต่อวีดีโอเบื้องต้น
 • เรียนรู้เครื่องมือ และการตัดต่อบน Timeline
 • การใส่ Transitions และการปรับแต่งค่า Transitions
 • การปรับตำแหน่ง และขนาดของภาพบนหน้าต่าง Effect Control
 • การทำงานกับเสียง
 • การนำเข้าไฟล์เสียง
 • การดึงเสียงจากไฟล์วิดีโอ
 • การปรับแต่งเสียง
 • การแก้ไขไฟล์เสียงที่มีปัญหา
 • การใส่เพลงประกอบ

การตัดต่อวีดีโอจากภาพนิ่ง

 • การตัดต่อวีดีโอจากภาพนิ่ง
 • การทำ Motion และการสร้าง Key Frame ให้กับวีดีโอ และภาพนิ่ง
 • Workshop
 • การใช้ไฟล์จาก Photoshop, Illustrator
 • การใช้งาน Image Sequence
 • Workshop สร้างวีดีโอกึ่ง InfoGraphic ด้วยภาพที่สร้างจาก Photoshop
 • การปรับ Speed และ Duration

Workshop การประยุกต์ใช้งาน

 • Video Effect ต่างๆ และ Workshop การประยุกต์ใช้งาน
 • การปรับแต่ง ย้อมสีภาพ Video และ White Balance
 • การลบพื้นหลังแบบ Green Screen
 • การตัด เจาะภาพ (Crop, Mask, Matte)
 • การสร้าง Text และ Graphic
 • การใส่ Subtitle
 • การ Export งานออกไปใช้ การตั้งค่าให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท
 • ถาม-ตอบปัญหาการใช้งานโปรแกรม