3Ds Max สร้างงานสามมิติและแอนิเมชั่น

สอนโดย: อ.สมภพ เพิ่มทองคำ เวลาเรียน: 30 ชั่วโมง

3ds Max เป็นโปรแกรม 3D ที่มีประสิทธิภาพสูง และมีผู้ใช้มากที่สุดในโลก 3dsMax ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ได้เพิ่มประสิทธิภาพที่น่าสนใจเข้าไปอีกมากมายทั้งเรื่อง Model , Animation , Render และ FX ต่างๆ จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างงานภาพเคลื่อนไหว (Animation) เพื่อใช้ในงานโฆษณา, โทรทัศน์ , ภาพยนตร์,สถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน , เกมส์ หรือ สร้างโลกเสมือนจริง

ในหลักสูตรจึงสอนตั้งแต่พื้นฐาน หลักการ และโครงสร้างงาน 3 มิติ , การขึ้นโมเดลรูปแบบต่างๆ , การปรับแต่งโมเดล , การใส่พื้นผิวต่างๆ เช่น แก้ว , โลหะ , หิน การจัดแสงรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดแสงในห้อง , การจัดแสงกลางแจ้ง, การจัดแสงแบบ 3 point เรียนรู้การทำ Animation และการใส่เอฟเฟ็กต์ต่างๆ เช่น ควัน , ผ้าปลิว , แสงเลเซอร์ , ระเบิด และรับฟังประสบการณ์จาก วิทยากรที่ทำงานตรงสาขา มีผลงานมากมาย

ตารางเรียน

ระยะเวลา / ค่าอบรม

 • 30 ชั่วโมง ราคา 6,500 บาท (จากราคาปกติ 7,500 บาท)
 • นักเรียนเก่า รับส่วนลดคอร์สละ 10% จากราคาปกติ

** ผู้เรียนต้องเตรียมคอมพิวเตอร์ของตนเอง พร้อมติดตั้งโปรแกรมแล้ว มาใช้ในการเรียน เครื่อง Windows

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • สามารถสร้างงานตามหลักสูตรได้อย่างถูกต้อง
 • ทดสอบทำเวิร์คช้อป ทุกชั่วโมงการเรียน
 • ใบประกาศนียบัตร จากระทรวงศึกษาธิการ
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนอกเหนือจากการหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละ 100 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 • เรียนทวนฟรี 2 ครั้ง ภายใน 1 ปี

เนื้อหาหลักสูตร

Intro & User Interface การสร้างวัตถุพื้นฐานต่างๆ

 • Intro 3D
 • Interface
 • ทำความเข้าใจมุมมองระหว่าง 3 มิติ และ 2 มิติ
 • การควบคุมมุมมองต่างๆ
 • การใช้คำสั่ง Select ,Move ,Rotate , Scale
 • ทำความเข้าใจ Gizmo
 • การปรับแต่งค่าหน่วยวัด และการใช้ Snap
 • การสร้าง Object รูปทรงมาตราฐาน
 • การแก้ไขรายละเอียด Object
 • ประเภทของการแสดงผล Preview
 • การ Clone Object เป็นหลายๆ ชิ้น แบบต่างๆ
 • ทำความเข้าใจแนวคิดใช้ Modify
 • การประยุกต์ใช้งานสร้างวัตถุต่างๆ

การแก้ไขวัตถุเบื้องต้นและสร้างวัตถุระดับ Spline 2D

 • การใช้ Array
 • การสร้าง Object ในระดับของ Spline
 • การสร้างรูปทรง 2D แบบต่างๆ
 • การแก้ไขรูปทรง 2D จาก Parameter Modifly
 • การพิมพ์ Text ข้อความ
 • การใช้ Bevel และ Extrude ร่วมกับ Spline
 • การรวม Spline หลายๆ เส้น
 • การแก้ไข Spline ขั้นสูง
 • การเชื่อมต่อ Spline ( Boolean Spline )
 • การปรับจุด Pivot (จุดอ้างอิง)
 • ทดลองสร้างโมเดลต่างๆ ด้วย Spline เช่น โลโก้ , โครงสร้าง

การใช้คำสั่ง Loft และ Boonlean การสร้างวัตถุ

 • การใช้กลุ่มคำสั่ง Loft
 • การใช้คำสั่ง Loft ร่วมกับ Spline
 • การปรับแต่งแก้ไขวัตถุ Loft
 • แนวคิดและการประยุกต์ใช้งาน Loft
 • การใช้คำสั่งกลุ่ม Boolean
 • แนวคิดและทำความเข้าใจวัตถุที่สร้างด้วย Boolean
 • การแก้ไข และข้อควรระวัง ใช้คำสั่ง Boolean
 • ทดลองสร้างโมเดลด้วยคำสั่ง Loft และ Boolean
 • การใช้คำสั่ง Quick Render
 • การ Save ภาพที่ Renderได้

การสร้างวัตถุซับซ้อนรูปทรง Freeform และการ์ตูน Charactor

 • Edit Poly 1
 • การสร้างโมเดลแบบ Sub Polygon
 • ข้อดี และแนวคิดการสร้าง โมเดล Sub Polygon
 • ส่วนประกอบต่างๆ ของโมเดล Polygon
 • คำสั่งเบื้องต้นของ Polygon เช่นการ Select , Cut , Slice , Msmooth , Tesselect
 • คำสั่งย่อยต่างๆ ของ Polygon
 • การใช้คำสั่ง MeshSmooth
 • แนวคิดและข้อควรระวังของ MeshSmooth
 • ทดลองสร้างโมเดลรูปทรง FreeForm ต่างๆ

การสร้างวัตถุซับซ้อนรูปทรง Freeform และการ์ตูน Charactor

 • Edit Poly 2
 • การสร้างโมเดลแบบ การ์ตูน และ Character
 • การเตรียมตัวก่อนสร้างโมเดล Character
 • แนวคิดการสร้างหุ่นในส่วนของ ร่างกาย
 • แนวคิดการสร้างหุ่นในส่วนของ มือ เท้า
 • แนวคิดการสร้างหุ่นในส่วนของ ศีรษะ
 • ข้อควรระวังสำหรับการขึ้นโมเดลแบบ Charactor

กล้อง Camera และ Light แสง

 • Camera Lighting 1
 • การตั้งมุมกล้องแบบต่างๆ
 • การตั้งมุมกล้อแบบใช้ Key ลัด
 • แนวคิดและการปรับแต่งมุมกล้อง สำหรับงานต่างๆ
 • การใส่ดวงไฟแบบต่างๆ
 • คุณสมบัติของไฟแต่ละประเภท
 • การปรับ Parameter ของไฟแต่ละประเภท
 • การกำหนด Shadow เงาแบบต่างๆ
 • การ Set ไฟแบบ Three Point Light
 • ทดลองจัดแสงตามโจกษ์ที่เตรียมไว้

กล้อง Camera และ Light แสง

 • Lighting 2
 • ทำความเข้าใจแสงแบบบรรยากาศ
 • การจัดแสงภายในอาคาร
 • การจัดแสงภายนอกอาคาร
 • แนวคิด และหลักการจำลองแสงบรรยากาศ
 • ทดลองจัดแสงตามโจกษ์ที่เตรียมไว้

Material และ Map รูปแบบต่างๆ

 • Material
 • แนวคิดของพื้นผิวใน 3Ds MAX
 • ทำความเข้าใจในการใส่พื้นผิวแบบต่างๆ
 • การปรับแต่งพื้นผิวโลหะ
 • การปรับแต่งพื้นผิวแก้วใส และ แก้วสี
 • การปรับแต่งพื้นผิวพลาสติก
 • การปรับแต่งพื้นผิวแบบลวดลาย และ ไล่เฉดสี Gradient
 • การปรับแต่งพื้นผิวแบบรูปภาพต่างๆ
 • การจัดเก็บพื้นผิว
 • การนำพื้นผิวจากไฟล์อื่นๆ มาใช้
 • การปรับแต่งพื้นผิวแบบขรุขระ
 • ทดลองใส่พื้นผิวลงโมเดลที่กำหนด
 • การใช้คำสั่ง UVW Map

Animation

 • ทำความเข้าใจเครื่องมือสำหรับทำภาพเคลื่อนไหว
 • การสร้าง Keyframe
 • ความแตกต่างของ Auto Key และ Set key
 • การปรับแต่งจำนวนเฟรมสำหรับงานประเภทต่างๆ
 • การลบ และ คัดลอก Keyframe
 • การกำหนดรูปแบบ Animation (Key Filter)
 • ทดลองสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น
 • การใช้ curve editor เบื้องต้น
 • ทดลองสร้างภาพโลโก้เคลื่อนไหวสำหรับงาน TV

 • การใช้ Curve Editor ระดับสูง
 • การปรับแต่ง Key ด้วย Curve Editor
 • การปรับแต่ง Curve แบบต่างๆ สำหรับงานแต่ละประเภท
 • การทำ Animate ซ้ำด้วยคำสั่ง Out of Range
 • การปรับแต่งเพิ่มเติมวัตถุที่ทำ Animate ซ้ำ
 • การทำภาพเคลื่อนไหวในส่วนต่างๆ ของวัตถุ เช่น Material , color , light , Camera
 • การใช้เครื่องมือ Link Tool
 • แนวคิดการทำงานคำสั่ง Link Tool

Effect And Dynamic

 • การสร้าง particle แบบต่างๆ เช่น ควัน ไฟ น้ำ
 • การปรับแต่ง particle หลากหลายรูปแบบ
 • การใช้ Particle ร่วมกับ Tool Dynamic ต่างๆ
 • การใช้คำสั่ง Deflector
 • การใช้คำสั่ง Gravity
 • การใส่ Effect ใน Video Post
 • Morph , IK , Character Studio