สร้างโมเดลสามมิติ Blender 3D

สอนโดย: อ.ตรีชัยวัฒน์ เอื้อประเสริฐวณิช เวลาเรียน: 12 ชั่วโมง

Blender 3D โปรแกรมสร้างโมเดลสามมิติชื่อดัง ถือว่าเป็นโปรแกรมมาตรฐานสำหรับงาน 3D เทียบเท่าโปรแกรม Autodesk 3Ds Max, Maya และ Cinema 4D โปรแกรม Blender 3D มีความสามารถหลายด้าน ตั้งแต่การวาดภาพ 2D สร้างโมเดลสามมิติ ใส่พื้นผิว การจัดแสง และ การสร้างแอนิเมชั่น ที่สำคัญ โปรแกรม Blender 3D เป็นโปรแกรมฟรีแวร์ (Freeware) ใช้งานได้ไม่จำกัด ไม่มีค่าใช้จ่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นงานสามมิติ และ นักออกแบบสามมิติมืออาชีพ

โปรแกรม 3D ระดับมืออาชีพ
โปรแกรมฟรีแวร์ Freeware ไม่เสียค่าใช้งาน
รองรับการทำงานทุกขั้นตอน โมเดล พื้นผิว จัดแสง แอนิเมชั่น
สร้างรายได้เสริมจากการขายภาพสต๊อก Photo Stock

ในหลักสูตรสอนตั้งแต่พื้นฐานสามมิติ *ผู้เรียนไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อน! สอนหลักการ 3D และโครงสร้างงาน 3 มิติ , การขึ้นโมเดลรูปแบบต่างๆ , การปรับแต่งโมเดล , การใส่พื้นผิวต่างๆ เช่น แก้ว , โลหะ , ไม้ การจัดแสงรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดแสงในห้อง , การจัดแสงกลางแจ้ง, การจัดแสงแบบ 3 point การใส่แสง HDRI และการประยุกต์ใช้งานต่างๆ เช่น ส่งขายภาพ Photo Stock พร้อมรับฟังประสบการณ์จาก วิทยากร มีผลงานมากมาย

ตารางเรียน

รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ

ระยะเวลา / ค่าอบรม

 • 12 ชั่วโมง ราคา 3,900 บาท (จากราคาปกติ 4,900 บาท)
 • นักเรียนเก่า รับส่วนลดคอร์สละ 10% จากราคาปกติ

** ผู้เรียนต้องเตรียมคอมพิวเตอร์ของตนเอง พร้อมติดตั้งโปรแกรมแล้ว มาใช้ในการเรียน ใช้ได้ทั้งเครื่อง Windows / Mac OsX

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • สามารถสร้างงานตามหลักสูตรได้อย่างถูกต้อง
 • ทดสอบทำเวิร์คช้อป ทุกชั่วโมงการเรียน
 • ใบประกาศนียบัตร จากระทรวงศึกษาธิการ
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนอกเหนือจากการหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินเรียนทวนฟรี 2 ครั้ง ภายใน 1 ปี

เนื้อหาหลักสูตร

 • แนะนำโปรแกรม Blender และ การติดตั้ง
  • แนะนำโปรแกรม
  • ติดตั้งโปรแกรม
  • ตัวอย่างงาน
 • การใช้งานเบื้องต้น และ หน้าจอโปรแกรม
  • ส่วนประกอบ
  • การควบคุมหน้าจอ
 • การสร้างโมเดล 1
  • Mesh Model
  • การแก้ไข Model
 • การสร้างโมเดล 2
  • Curve Model
  • การแก้ไข Model
 • การใช้ Modifier เบื้องต้น
  • Sub-division
  • Mirror
  • Solidify
 • Workshop 
  • สร้างโมเดลแบบต่างๆ
  • สร้างเฟอร์นิเจอร์

 • การใส่พื้นผิว Material
  • การใช้ Principled BSDF
  • การปรับแต่ง Node
 • การใส่ UV
  • การตัดโมเดลสำหรับใส่ UV
  • การตั้งค่า UV – Image
 • การจัดแสง
  • การใส่หลอดไฟแบบต่างๆ
  • การใช้ภาพ HDRI (Environment Lighting)
 • การตั้งค่ามุมกล้อง
  • การปรับองศาเลนส์
  • การจัดวางกล้อง
  • การเพิ่มระยะชัดตื้นชัดลึก
 • การ Render
  • การตั้งค่าแบบ EEVEE
  • การตั้งค่าแบบ CYCLE
  • การตั้งค่าสำหรับงานแต่ละประเภท
  • การเซฟภาพ
 • การใส่เอฟเฟกซ์ต่างๆ เพิ่มเติม
  • ผ้า
  • พรม
 • การใส่ Addon เพิ่มเติม
  • เพิ่มโมเดลใหม่
  • เพิ่ม Material พื้นผิวใหม่
 • การวาดภาพ 3D จากภาพต้นแบบ ภาพถ่าย หรือ 2D
  • การใส่ภาพต้นแบบ
  • การจัดมุมกล้อง
  • การสร้างโมเดล
 • การสมัครขายภาพ ShutterStock + Freepik
  • วิธีการส่งรูปภาพ
  • เงื่อนไขต่างๆ
  • แนะนำ