ลงทะเบียน หลักสูตรสอนออนไลน์


กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้


การชำระเงิน โอนเงินเข้าบัญชี ในนาม
โรงเรียนสร้างเสริมทักษะการออกแบบ ราชเทวี
INTELLIGENT DESIGN RATCHATHEWI

กรุณาส่งรูปใบ Pay in มายืนยันผ่านทาง

  1. E-mail : info@idesign.ac.th หรือ
  2. Line : @idesign (มีเครื่องหมาย @ ด้านหน้าด้วย) หรือ
  3. Fax : 02-245-0484
โรงเรียนสร้างเสริมทักษะการออบแบบ ราชเทวี

(ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

โทรศัพท์: 02-245-0484, 085-399-4464

Email: info@idesign.ac.th