ออกแบบกราฟิกแบบมืออาชีพ ด้วย Canva

สอนโดย: อ.โทวิทูร เอื้อประเสริฐวณิช เวลาเรียน: 6 ชั่วโมง

สอนการออกแบบงานดีไซน์ด้วย แอพ Canva ช่วยสร้างสรรค์งานสวยได้ โดยผู้เรียนไม่ต้องมีพื้นฐานการออกแบบ ผู้เรียนสามารถออกแบบงานได้ทุกอย่าง เช่น ภาพ Cover Facebook, ภาพประกอบเนื้อหา Post Facebook, ภาพสวยใน Instagram, งานพรีเซ้นเทชั่น Presentation และ งานวิดีโอ

ตารางเรียน

รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ

ระยะเวลา / ค่าอบรม

 • ทั้งหลักสูตร 6 ชั่วโมง ราคา 1500 บาท (จากราคาปกติ 1,990 บาท)
 • นักเรียนเก่า รับส่วนลดคอร์สละ 10% จากราคาปกติ

** ผู้เรียนต้องเตรียมคอมพิวเตอร์ของตนเอง พร้อมติดตั้งโปรแกรมแล้ว มาใช้ในการเรียน ใช้ได้ทั้งเครื่อง Windows / Mac OsX

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • สามารถสร้างงานตามหลักสูตรได้อย่างถูกต้อง
 • ทดสอบทำเวิร์คช้อป ทุกชั่วโมงการเรียน
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนอกเหนือจากการหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละ 100 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 • เรียนทวนฟรี 2 ครั้ง ภายใน 1 ปี

เนื้อหาหลักสูตร

 • อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ มือถือ
 • หลักการออกแบบกราฟิก
 • มาใช้ Canva กัน…
 • เริ่มต้นใช้งาน Canva
 • การกำหนดขนาด งานแต่ละประเภท
 • การกำหนดพื้นหลัง
 • การย้อมสี และใส่เอ็ฟเฟ็กต์สำหรับพื้นหลัง
 • การใส่รูปภาพต่าง ๆ
 • การใส่กราฟิก Element
 • การใส่ข้อความ
 • การเพิ่มฟอนต์ และการเลือกใช้ Font สำหรับงานออกแบบ
 • เทคนิคการออกแบบ
 • การเผยแพร่ชิ้นงาน สำหรับงานแต่ละประเภท
 • การเสียง Music ต่างๆ
 • การใส่ Video ต่างๆ
 • Workshop ท้ายชั่วโมง
 • Q&A ถามตอบ
 • แนะนำ