ช่างภาพอาชีพ Adobe Lightroom CC Classic

สอนโดย: อ.สกล เต็งสกุล เวลาเรียน: 6 ชั่วโมง

หลักสูตร lightroom จะทำให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจโลกของ lightroom มากขึ้น ทั้งในด้านการจัดการภาพจำนวนมาก อย่างเป็นระบบ การคัดเลือกหรือค้นหาภาพ ปรับแต่งแก้ไขแสงสีในภาพ รวมทั้งการ export ภาพออกไปใช้งานต่อในรูปแบบต่างๆ

โปรแกรม lightroom ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางทั้งกลุ่มช่างภาพและมือสมัครเล่น กล้องดิจิตอลรวมทั้งสมาทร์โฟนในปัจจุบันสามารถบันทึกภาพได้คุณภาพสูง รวมทั้งความสามารถในการบันทึกเป็น Raw ผู้ถ่ายภาพจึงมีโอกาสที่จะกลับมาปรับแต่งแสงสีของภาพได้สวยงามและหลากหลายขึ้น

ตารางเรียน

ระยะเวลา / ค่าอบรม

 • หลักสูตร 6 ชั่วโมง ราคา 900 บาท (จากราคาปกติ 1,200 บาท)
 • นักเรียนเก่า รับส่วนลดคอร์สละ 10% จากราคาปกติ

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • สามารถสร้างงานตามหลักสูตรได้อย่างถูกต้อง
 • ทดสอบทำเวิร์คช้อป ทุกชั่วโมงการเรียน
 • ใบประกาศนียบัตร จากระทรวงศึกษาธิการ
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนอกเหนือจากการหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละ 100 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 • มีสิทธิ์เรียนทวนฟรี 2 ปี

เนื้อหาหลักสูตร

Lightroom overview

 • ภาพรวมของโปรแกรม Adobe Lightroom
 • ข้อแตกต่างระหว่าง Raw กับ Jpeg

การจัดการไฟล์ภาพ

 • แนวคิดเรื่อง catalog และการ import แต่ละประเภท
 • การสร้าง Metadata ขณะ import เช่น copyright ชื่อ/email/website ของ ช่างภาพ
 • การแสดงภาพใน Library Module
  • Grid แสดงภาพทั้งหมด
  • Loupe แสดงทีละภาพ แสดงข้อมูลภาพ ตรวจสอบความคมชัด
  • Compare เพื่อเปรียบเทียบภาพที่มีความคล้ายคลึงกัน
  • Survey คัดเลือกภาพมากกกว่า 2 ภาพขึ้นไปเพื่อเปรียบเทียบองค์ประกอบภาพ
 • การจัดการภาพด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น
  • Flag and Reject
  • Rating ให้คะแนน
  • Label กำหนดแถบสีตามความต้องการของช่างภาพ
  • Key word เพื่อค้นหาภาพในภาพหลัง
 • การค้นหาภาพด้วย Library Filter
 • การสร้าง Collection และ Smart Collection
 • การ Back up Catalog

การแก้ไขภาพ

 • การปรับแต่งภาพอย่างง่ายด้วย Quick Develop
 • ปรับแต่งภาพและแสงสีอย่างละเอียดใน Develop Module
 • Cropping rotating
 • Removing spots
 • Tone and Color
 • Sharpening Detail & Reducing noise
 • Lens Corrections
 • Adjustment brush & Gradient filter

การปรับแสงสีภาพ Adjustment

 • ทำความเข้าใจ Histogram
 • การแก้ไข White Balance ที่ผิดเพี้ยน
 • การสร้างสรรค์ภาพด้วย White Balance
 • แก้ไขภาพมืด ภาพสว่าง หรือภาพที่มีค่าความเปรียบต่างของแสงมาก
 • การแปลงภาพเป็นขาวดำ
 • เปลี่ยนสีภาพเฉพาะส่วน
 • เพิ่มความสดใส ความคมชัด ลด Noise ที่เกิดจาก iso สูง
 • แก้ไขความบิดเบือนที่เกิดจากเลนส์ เช่น ขอบม่วง ขอบเขียว ภาพบวม
 • ปรับแต่งภาพจำนวนมาก
 • การสร้างและการติดตั้ง preset
 • การซ่อมภาพด้วย Spot Removing
 • การใช้งาน Gradient Filter เช่น เพิ่มท้องฟ้าให้เข้ม เปลี่ยนเฉดสีท้องฟ้า ฯลฯ
 • การใช้ Adjustment Brush ระบายแก้ไขภาพเฉพาะส่วน และการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ