ออกแบบสื่อออนไลน์ Social Media ด้วย Illustrator และ Photoshop

สอนโดย: อ.โทวิทูร เอื้อประเสริฐวณิช เวลาเรียน: 14 ชั่วโมง

หลักสูตรสอนการออกแบบสื่อโฆษณาออนไลน์ Social Media ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator และ Adobe Photoshop โดยผู้เรียนไม่ต้องมีพื้นฐานการใช้โปรแกรมกราฟิกมาก่อน เนื้อหาจะเน้นเวิร์คช้อป Workshop การสร้างสื่อโฆษณาแต่ละแบบ ได้แก่ แบนเนอร์โฆษณา ออกแบบตกแต่งร้านค้า ดีไซน์รูปสินค้า พร้อมเทคนิกการใช้สี การจัดวาง และการใช้ฟอนต์ สามารถนำไปใช้งานกับ Facebook , Instagram , YouTube ได้ สอนโดย อ.โท และ อ.มด ที่มีประสบการณ์ด้านกราฟิกมาหลายปี

ตารางเรียน

รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
25 เสาร์ 29 ม.ค. และ 5 ก.พ. 65 10.30-18.30 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
24 จันทร์ ถึง อังคาร 31 ม.ค. และ 1 ก.พ. 65 10.30-18.30 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง

ระยะเวลา / ค่าอบรม

 • ทั้งหลักสูตร 14 ชั่วโมง ราคา 3,500 บาท (จากราคาปกติ 4,000 บาท)
 • นักเรียนเก่า รับส่วนลดคอร์สละ 10% จากราคาปกติ

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • สามารถสร้างงานตามหลักสูตรได้อย่างถูกต้อง
 • ทดสอบทำเวิร์คช้อป ทุกชั่วโมงการเรียน
 • ใบประกาศนียบัตร จากระทรวงศึกษาธิการ
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนอกเหนือจากการหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละ 100 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 • เรียนทวนฟรี 2 ครั้ง ภายใน 1 ปี

เนื้อหาหลักสูตร

เนื้อหาวันที่ 1

 • Introduction to Graphic Design ในสื่อ Social ต่าง ๆ
 • ภาพรวมการทำงานของโปรแกรม Illustrator และ Photoshop
 • แนะนำระบบ Color Management System (CMS) แบบง่ายๆ ทำให้สีตรงกันทุกหน้าจอ
 • ขั้นตอนการออกแบบสื่อ Social Media
 • การเตรียมข้อมูล เนื้อหา รูป ฟอนต์
 • การใช้งาน Illustrator เบื้องต้น
 • การจัดวางวัตถุ Illustrator / สูตรการจัดเลย์เอาท์ เช่น เครื่องสำอาง / อาหาร / สินค้าทั่วไป
 • การจัดการสี และคุมโทนสีของงาน / เลือกสีง่ายๆ ด้วย Canvas Color
 • การใช้ไฟล์ภาพถ่ายใน Illustrator
 • การ Save งานต้นฉบับ
 • การ Save ไฟล์เพื่อสื่อต่างๆ
 • การเตรียมข้อมูล เนื้อหา รูป ฟอนต์
 • Trend การออกแบบสื่อโฆษณา 2019-2020

เนื้อหาวันที่ 2

 • อธิบายภาพรวมกราฟิกที่ใช้ Photoshop เป็นหลัก
 • การใช้ Photoshop เบื้องต้น
 • การเตรียมไฟล์ภาพต่าง ๆ เช่น ไฟล์โลโก้ ภาพสินค้า ภาพประกอบ
 • การสร้าง Background ด้วยเทคนิคต่าง ๆ
 • การใช้งาน Layer
 • การใส่ภาพกราฟิก ใน Photoshop
 • การใส่ข้อความ
 • การใส่ลูกเล่น Effect
 • เทคนิคการเพิ่มลูกเล่นให้งานสวยมากขึ้น
 • การลบพื้นหลังแบบต่าง ๆ
 • การ Save งานต้นฉบับ
 • การ Save ไฟล์เพื่อสื่อต่าง ๆ
 • ถามตอบข้อสงสัยต่าง ๆ
error: Content is protected !!