Graphic Design ออกแบบกราฟิก ดีไซน์

Illustrator CC + Photoshop CC

สอนโดย: อ.สกล เต็งสกุล เวลาเรียน: 24 ชั่วโมง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นกราฟฟิกดีไซน์เนอร์ทีแท้จริง เริ่มต้นเรียนรู้งานคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานเชิง ธุรกิจ เช่น งานถ่ายภาพ Studio Digital , งานนำเสนอลูกค้า Presentation , ป้ายประชาสัมพันธ์ , แผ่นพับ, โปสเตอร์ตลอดจนเป็นประตูเปิดทางสู่การสร้างงานกราฟฟิกระดับสูง เช่น งานโทรทัศน์ , การตัดต่อวิดีโอ , งานสามมิติ 3D Animation ฯลฯ

หลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิกที่เน้นภาคปฏิบัติโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มเรียนรู้งาน คอมพิวเตอร์กราฟิก เรียนรู้ขั้นตอนการผลิตงานตั้งแต่เริ่มต้น การออกแบบ การจัดองค์ประกอบ การใช้สี การพิมพ์ การส่งงานตลอดจนการรับงานจริง การคิดราคา การแก้ไขปัญหาต่างๆ ในระหว่างการทำงาน

ตารางเรียน

รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ

ระยะเวลา / ค่าอบรม

 • ทั้งหลักสูตร 24 ชั่วโมง ราคา 5,500 บาท (จากราคาปกติ 6,500 บาท)
 • เฉพาะ Photoshop 12 ชั่วโมง ราคา 2,900 บาท (จากราคาปกติ 3,500 บาท)
 • เฉพาะ Illustrator 12 ชั่วโมง ราคา 2,900 บาท (จากราคาปกติ 3,500 บาท)
 • นักเรียนเก่า รับส่วนล

** ผู้เรียนต้องเตรียมคอมพิวเตอร์ของตนเอง พร้อมติดตั้งโปรแกรมแล้ว มาใช้ในการเรียน ใช้ได้ทั้งเครื่อง Windows / Mac OsX

 • ดคอร์สละ 10% จากราคาปกติ

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • สามารถสร้างงานตามหลักสูตรได้อย่างถูกต้อง
 • ทดสอบทำเวิร์คช้อป ทุกชั่วโมงการเรียน
 • ใบประกาศนียบัตร จากระทรวงศึกษาธิการ
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนอกเหนือจากการหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละ 100 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 • เรียนทวนฟรี 2 ครั้ง ภายใน 1 ปี

เนื้อหาหลักสูตร

Adobe Photoshop CC

 • ความรู้เบื้องต้นการตกแต่งภาพ
 • ทำความเข้าใจ Pixel และ Resolution
 • Concept การรีทัชภาพ
 • ตัวอย่างงานรีทัชภาพ
 • Interface
 • หน้าต่างโปรแกรม
 • การปรับแต่งหน้าต่างโปรแกรม และเครื่องมือต่างๆ
 • การจัดการไฟล์ภาพ
 • การจัดการไฟล์ภาพ Open , Close , Save
 • การใช้คำสั่ง Save for Web
 • การ Save ต้นฉบับไฟล์ Photoshop
 • การ Save ฟอร์แมตภาพต่างๆ
 • การจัดการสีภาพ
 • ทำความเข้าใจสีภาพ CMYK , RGB
 • ทำความเข้าใจที่มาของภาพ sRGB , Adobe RGB
 • การจัดการโหมดสีภาพ
 • การใช้คำสั่งกลุ่ม Adjustment ปรับสีภาพ
 • การปรับขนาดภาพ
 • คำสั่ง Image size
 • คำสั่ง Canvas size
 • Crop tool
 • การเลือกพื้นที่
 • Marquee tool
 • Lasso tool , Polygon Lasso tool
 • Quick Selection tool , Magic ward tool
 • การยกเลิก Selection
 • การจัดการ Layer
 • ทำความเข้าใจ Layer
 • การสร้าง และ ลบ Layer
 • การปรับ Opacity
 • การใช้ Blend mode : Multiply , Screen , Overlay
 • การใช้ Free Transform
 • การใช้ Smart Object
 • การใช้ Layer Mask
 • ทำความเข้าใจ Layer Mask
 • workshop Layer Mask แบบต่างๆ
 • การตัดรูปภาพ ไดคัท (Di cut)
 • การพิมพ์ข้อความ Text
 • ปัญหาภาษาไทย กับโปรแกรมกราฟิก
 • การติดตั้ง Font
 • การพิมพ์ข้อความ
 • การแก้ไขข้อความเบื้องต้น
 • การแก้ไข Character , Paragraph
 • การใช้ Shape , Path
 • การสร้าง Shape รูปทรงต่างๆ
 • การแก้ไขรูปทรง Shape
 • การสร้าง Path
 • การใช้ Vector Path
 • การใช้ Layer Styles
 • การสร้าง Layer Styles
 • การ Save และ Load Layer Styles เช่น โลหะ , แก้ว
 • การรีทัชภาพ Retouching
 • Stamp tool
 • Healing Brush tool
 • Patch tool
 • Dodge tool
 • Burn tool
 • Spong tool
 • Workshop Photoshop
 • การรวมภาพแบบต่างๆ
 • การตัดต่อภาพ
 • การแปะโลโก้สินค้า
 • การปรับสีภาพแบบต่างๆ
 • การสร้าง Banner
 • การเปลี่ยนสีเฉพาะจุด เช่น สีรถ สีเสื้อผ้า
 • การเพิ่ม Effect ภาพ
 • เทคนิคปรับภาพให้ชัดขึ้น
 • เทคนิคปรับผิวเนียน

Adobe Illustrator CC

 • ความรู้เบื้องต้น Graphic Design
 • อธิบายภาพรวมของกราฟิกดีไซน์ ข้อแตกต่างของแต่ละโปรแกรม Ps , Ai , Id
 • ภาพ Vector กับ Raster ในงานกราฟิก
 • Interface
 • หน้าต่างโปรแกรม
 • การปรับแต่งหน้าต่างโปรแกรม และเครื่องมือต่างๆ
 • การจัดการไฟล์
 • คำสั่งการจัดการไฟล์ต่างๆ เช่น New , Open , Close
 • คำสั่ง Save ไฟล์แบบต่าง ๆ Ai , PDF , ภาพ Bitmap
 • การใช้ Adobe Bridge
 • การวาดรูปทรงต่าง
 • เรียนรู้การสร้างรูปทรงพื้นฐาน
 • การแก้ไขวัตถุ เช่น ขนาด สี
 • การใช้ Key เสริม และลูกเล่นต่างๆ
 • การปรับมุมต่างๆ Corner
 • การวาดลายเส้นอิสระ
 • การวาดลายเส้นเบื้องต้น Pencil , Brush
 • การแก้ไขมุมด้วย Convert tool
 • การใช้ Pen tool + ลูกเล่นใหม่
 • การแก้ไขวัตถุต่างๆ
 • Selection tool , Direct tool
 • Group , isolate selection
 • Transfrom ปรับขนาดวัตถุ
 • Pathfinder รวม/ตัด วัตถุ
 • Align จัดระเบียบวัตถุ
 • Shape Builder tool
 • การลงสีแบบต่างๆ
 • การลงสี Fill , Stroke
 • การผสมสีใหม่ Color
 • การใช้ Swatch
 • การใช้ Adobe Color Theme
 • การลงสีไล่เฉด Gradient
 • การลงสี Gradient
 • การสร้างลาย Gradient
 • เทคนิคการไล่สีแบบอื่นๆ เช่น Gradient Mesh , Bend
 • การสร้าง ลวดลาย Pattern
 • การลงสีลาย Pattern
 • การปรับแต่ง Pattern
 • การสร้างลาย Pattern
 • การจัดการ Layer
 • Concept การจัดการ Layer
 • การสร้าง Layer
 • การตั้งค่า Layer ต่างๆ
 • การรวม Layer
 • การพิมพ์ข้อความ Text
 • ปัญหาภาษาไทย กับโปรแกรมกราฟิก
 • การติดตั้ง Font
 • การพิมพ์ข้อความ
 • การแก้ไขข้อความเบื้องต้น
 • การแก้ไข Character , Paragraph
 • คำสั่งพิเศษที่น่าสนใจ
 • Offset Path
 • Envelope Distort
 • Live Paint
 • Image Trace
 • การจัดการ Fill , Stroke , Effect (Advanced)
 • การใช้ Appearance panel
 • การเพิ่มลูกเล่น Fill , Stroke หลายๆ ชั้น
 • การใช้ Effect อย่างถูกวิธี
 • คำสั่ง Effect ต่างๆ
 • Effect 3D
 • Effect Distort & Transform
 • Effect Stylize
 • Effect อื่นๆ
 • การ Output เพื่อใช้งานต่างๆ
 • การ Save ไฟล์ ต้นฉบับ
 • การ Save ไฟล์ PDF สำหรับโรงพิมพ์
 • การ Save ไฟล์ ภาพ Bitmap สำหรับงานทั่วไป , Social Network
 • Workshop Illustrator
 • การวาดการ์ตูน
 • ออกแบบโปสการ์ด
 • ออกแบบนามบัตร
 • ออกแบบโลโก้
 • ออกแบบแผ่นพับ
 • ออกแบบป้ายแบนเนอร์