ออกแบบอินโฟกราฟิก infographic ด้วย Adobe Illustrator

สอนโดย: อ.โทวิทูร เอื้อประเสริฐวณิช เวลาเรียน: 12 ชั่วโมง

ตารางเรียน

รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ

ระยะเวลา / ค่าอบรม

 • ทั้งหลักสูตร 12 ชั่วโมง ราคา 3,500 บาท (จากราคาปกติ 4,500 บาท)
 • นักเรียนเก่า รับส่วนลดคอร์สละ 10% จากราคาปกติ

** ผู้เรียนต้องเตรียมคอมพิวเตอร์ของตนเอง พร้อมติดตั้งโปรแกรมแล้ว มาใช้ในการเรียน ใช้ได้ทั้งเครื่อง Windows / Mac OsX

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • สามารถสร้างงานตามหลักสูตรได้อย่างถูกต้อง
 • ทดสอบทำเวิร์คช้อป ทุกชั่วโมงการเรียน
 • ใบประกาศนียบัตร จากระทรวงศึกษาธิการ
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนอกเหนือจากการหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละ 100 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 • เรียนทวนฟรี 2 ครั้ง ภายใน 1 ปี

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มต้นกับ Infographic

ทำความเข้าใจ infographic ว่าคืออะไร ใช้ทำอะไร รูปร่างหน้าต่างเป็นอย่างไร มีแบบไหนบ้าง รวมไปถึงลำดับขั้นตอนในการทำอินโฟกราฟิกแบบคร่าวๆ เพื่อนำไปสู่วิธีการทำอินโฟกราฟิกมืออาชีพต่อไป

 • Infographic คืออะไร
 • ประโยชน์หลักของ Infographic
 • อินโฟกราฟิกใช้ทำอะไรได้บ้าง
 • จุดเด่นของการสื่อสารด้วย Infographic
 • นำ Infographic ไปใช้กับงานแบบไหนได้บ้าง
 • องค์ประกอบของ Infographic
 • หาไอเดียสร้างสรรค์ Infographic ได้จากไหนบ้าง
 • ตัวอย่าง Infographic น่าสนใจ

การเตรียมข้อมูลสำหรับ Infographic

เมื่อนำข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มารวบรวมไว้แล้ว ก่อนจะนำไปทำอินโฟกราฟิก ต้องตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้อง และสรุปให้สั้น กระชับ เข้าใจง่าย

 • เทคนิคการใช้ 5W1H
 • เทคนิคย่นย่อข้อมูลให้สั้น
 • วิธีแปลงข้อมูลธรรมดาให้เป็น Infographic
 • ตัวอย่างการแปลงข้อมูลธรรมดาเป็น Infographic

พื้นฐานการออกแบบ

หลักการทำอินโฟกราฟิก ต้องมีเนื้อหา สั้น กระชับ น่าสนใจแล้ว การออกแบบจัดวางรูปทรง วัตถุ รูปภาพ ก็ต้องสวยงาม และส่งเสริมให้เล่าเรื่องได้มากขึ้น เราจะมาเรียนกันในบทนี้

 • ขนาดสื่อแต่ละประเภท
 • Infographic layout
 • การเลือกใช้สี เพื่อการสื่อสาร
 • เทคนิคการใช้สี 60:30:10
 • การเลือกใช้ฟอนต์
 • การเลือกใช้กราฟิก

เทคนิคการเลือกใช้ Diagram และ Graph เพื่อสื่อความหมาย

ปกติแล้วงานอินโฟกราฟิกจะประกอบด้วย ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ต่างๆ ในบทนี้เราจะเพื่อเนื้อหา Diagram เพื่อเพิ่มประสิทธิการอินโฟกราฟิกให้สื่อสาร และเล่าเรื่องได้มากขึ้น เราจะเรียนรู้ว่า Diagram และGraph แบบได้ เหมาะกับเล่าเนื้อหาอะไรบ้าง

 • 12 Diagram เพื่อเล่าเรื่องอย่างมีประสิทธิภาพ
 • Graph มีกี่แบบ และแต่ละแบบเหมาะกับเนื้อหาแบบใด

การร่างแบบลงกระดาษ ก่อนทำจริง

ก่อนลงมือทำจริง เราควรร่างแบบคร่าวๆ ลงกระดาษเสียก่อน เพื่อให้เห็นรูปร่างหน้าตา และภาพรวมทั้งหมด จะทำให้เราเข้าใจเนื้อหา และเลือกใช้กราฟิกต่างๆ ได้ดีและรวดเร็วมากขึ้น

 • ทดลองแบ่งพื้นที่กระดาษเป็นช่อง ๆ
 • ทดลองร่างแบบต่างช่องที่เตรียมไว้

ออกแบบ Infographic ด้วย Adobe Illustrator

เรียนรู้การใช้ Adobe Illustrator จากอาจารย์มืออาชีพ (adobe certified associate) เริ่มตั้งแต่การเข้าโปรแกรม การใช้เครื่องมือเบื้องต้น การวาดรูปต่างๆ และเทคนิคการใช้งานเพิ่มเติม

 • รู้จักโปรแกรม Adobe Illustrator ในเบื้องต้น
 • สร้างไฟล์ใหม่, บันทึกไฟล์งาน, เอ็กซ์พอร์ตไฟล์งาน แบบต่าง ๆ
 • เริ่มสร้างเส้นและรูปทรงต่างๆ ด้วย Adobe Illustrator
 • กลุ่มเครื่องมือสร้างเส้น
 • กลุ่มเครื่องมือสร้างรูปทรง
 • กำหนดสีสันให้อ็อบเจกต์และเส้นขอบ
 • กำหนดสีให้อ็อบเจกต์และเส้นขอบ
 • กำหนดสีแบบ Gradient
 • การตัด รวมวัตถุด้วย Pathfinder และ Shape Builder tool
 • สร้างตัวอักษรใน Adobe Illustrator
 • การใช้ Glyph
 • เทคนิคการลงสีด้วย Live Paint
 • workshop ต่างๆ

ออกแบบ กราฟ และ Effect ด้วย Adobe Illustrator

 • การสร้าง Symbol
 • การออกแบบกราฟ แบบต่างๆ
 • การใช้ Symbol ร่วมกับกราฟ
 • การใส่ Effect สำหรับออกแบบ Infographic
 • workshop ต่างๆ

การเผยแพร่ชิ้นงาน และทำความเข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์

 • การเซฟไฟล์ต้นฉบับ
 • การเซฟไฟล์เพื่อเผยแพร่แบบต่าง ๆ
 • ทำความเข้าใจ CC common