Photoshop Tip!! สร้างกราฟิกให้สวยสะดุดตาด้วยการใส่ภาพในตัวหนังสือในคลิกเดียว

ใส่ภาพให้ตัวอักษรใน 1 คลิก

ขั้นตอนที่ 1 พิมพ์ข้อความ

ขั้นตอนที่ 2 วางภาพ

ขั้นตอนที่ 3 กด Alt ค้าง + คลิก 1 ครั้ง
(เครื่อง Mac กด Option)