รายชื่อครู

อาจารย์สอนด้านการออกแบบกราฟิกและพรีเซ้นเทชั่น สอบผ่าน Adobe Certified Associate (ACA) สาขา Visual Design Specialist, Video Design Specialist

ครูตรีชัยวัฒน์ (ตรี)

ผู้อำนวยการโรงเรียน

อาจารย์สอนด้านเขียนเว็บไซต์ และ แอนิเมชั่น สอบผ่าน Adobe Certified Associate (ACA) สาขา Web Design Specialist, Graphic Design และ AfterEffect

อาจารย์สอนด้านการออกแบบ และการถ่ายภาพ จบการศึกษา ศิลปกรรม ม.รังสิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สอบผ่าน Adobe Certified Associate (ACA) สาขา Visual Design Specialist

ครูเอกพงศ์ธร (เอก)

ครู

อาจารย์สอนด้านการเขียนโปรแกรมเมอร์ มีประสบการณ์เป็นอาจารย์พิเศษ วิทยากรให้กับสถาบัน 9Expert Training หน่วยงานรัฐและเอกชนมากมาย

ครูทัศนี (นก)

ครู

อาจารย์สอนด้านการตัดต่อวิดีโอ และ เอฟเฟกซ์วิดีโอ มีประสบการณ์ทำงานโปรดักชั่น บริษัท Meedee MEDIA หลายปี และเป็นครูปฏิบัติการ คณะนิเทศศาสตร์ ที่ DPU มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ครูสมภพ (หนึ่ง)

ครู

อาจารย์สอนด้านการโปรแกรมสามมิติ 3Ds Max มีประสบการณ์ทำงานโปรดักชั่น บริษัทสามมิติหลายปี ชนะเลิศการประกวด THE 1st PRIZE WINNER FOR THE SIPA ANIMATION CONTEST 2010