ตารางเรียน

Graphic Design (Illustrator + Photoshop + Indesign CC)( 36 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
644 อาทิตย์ 7 ก.พ. – 7 มี.ค. 64 10.30-18.30 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
643 จันทร์ ถึง ศุกร์ 8-12 ก.พ. 64 10.30-18.30 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
645 จันทร์ ถึง ศุกร์ 15-19 ก.พ. 64 10.30-18.30 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
647 จันทร์ ถึง ศุกร์ 1-5 มี.ค. 64 10.30-18.30 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
648 จันทร์ ถึง ศุกร์ 15-19 มี.ค. 64 10.30-18.30 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
646 อาทิตย์ 21 มี.ค. – 25 เม.ย. 64 10.30-18.30 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง หยุด 11 เม.ย.
649 จันทร์ ถึง ศุกร์ 22-26 มี.ค. 64 10.30-18.30 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
Adobe Photoshop CC( 15 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
644 อาทิตย์ 7 และ 14 ก.พ. 64 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
643 พุธ ถึง พฤหัส 10-11 ก.พ. 64 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
645 จันทร์ ถึง อังคาร 15-16 ก.พ. 64 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
647 จันทร์ ถึง อังคาร 1-2 มี.ค. 64 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
648 จันทร์ ถึง อังคาร 15-16 มี.ค. 64 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
646 อาทิตย์ 21 และ 28 มี.ค. 64 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
649 จันทร์ ถึง อังคาร 22-23 มี.ค. 64 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
Adobe Illustrator CC( 15 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
643 จันทร์ ถึง อังคาร 8-9 ก.พ. 64 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
645 พุธ ถึง พฤหัส 17-18 ก.พ. 64 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
644 อาทิตย์ 21 และ 28 ก.พ. 64 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
647 พุธ ถึง พฤหัส 3-4 มี.ค. 64 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
648 พุธ ถึง พฤหัส 17-18 มี.ค. 64 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
649 พุธ ถึง พฤหัส 24-25 มี.ค. 64 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
646 อาทิตย์ 4 และ 18 เม.ย. 64 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง หยุด 11 เม.ย.
Adobe InDesign CC( 18 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
144 จันทร์,อังคาร,พุธ 22-24 ก.พ. 64 10.30-17.30 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
145 เสาร์ 20 มี.ค. – 3 เม.ย. 64 10.30-17.30 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
Graphic Design สื่อโฆษณาออนไลน์( 14 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
20 พฤหัส ถึง ศุกร์ 4-5 ก.พ. 64 10.30-18.30 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
18 อาทิตย์ 21 และ 28 มี.ค. 64 10.30-18.30 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
Infographics ด้วย Adobe Illustrator( 14 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
4 เสาร์ 6 และ 13 ก.พ. 64 10.30-18.30 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
3 จันทร์ ถึง อังคาร 15-16 ก.พ. 64 10.30-18.30 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
Mobile Apps for Design and Presentation ด้วย Canva( 7 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
1 พุธ 17 ก.พ. 64 10.30-18.30 (เต็มวัน) 990.- จองที่นั่ง
Adobe Premiere Pro CC ตัดต่อวีดีโอ( 18 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
85 พุธ-พฤหัส-ศุกร์ 10-12 ก.พ. 64 10.30-17.30 (เต็มวัน) 4,500.- จองที่นั่ง
82 เสาร์ 13-27 มี.ค. 64 10.30-17.30 (เต็มวัน) 4,500.- จองที่นั่ง
After Effect CC( 24 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
88 เสาร์ 13 ก.พ. – 6 มี.ค. 64 10.30-17.30 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
89 อังคาร ถึง ศุกร์ 2-5 มี.ค. 64 10.30-17.30 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
สร้างเว็บไซต์แบบมืออาชีพด้วย WordPress( 18 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
59 อาทิตย์ 7-21 ก.พ. 64 10.30-17.30 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
60 อังคาร,พุธ,พฤหัส 23-25 ก.พ. 64 10.30-17.30 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
WebDesign CC – Responsive Support การออกแบบเว็บไซต์( 30 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
248 เสาร์ 6 ก.พ. – 6 มี.ค. 64 10.30-17.30 (เต็มวัน) 5,000.- จองที่นั่ง
Dreamweaver CC – Responsive Support( 24 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
248 เสาร์ 13 ก.พ. – 6 มี.ค. 64 10.30-17.30 (เต็มวัน) 4,500.- จองที่นั่ง
Adobe Animate CC (Flash CC)( 30 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
148 จันทร์ ถึง ศุกร์ 22-26 มี.ค. 64 10.30-17.30 (เต็มวัน) 5,000.- จองที่นั่ง
สร้างโมเดล 3 มิติ ด้วย Blender 3D( 12 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
1 พฤหัส ถึง ศุกร์ 4-5 ก.พ. 64 10.30-17.30 (เต็มวัน) 3,900.- จองที่นั่ง
การชำระเงิน โอนเงินเข้าบัญชี ในนาม
โรงเรียนสร้างเสริมทักษะการออกแบบ ราชเทวี
INTELLIGENT DESIGN RATCHATHEWI

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขาเซ็นจูรี่ เดอะ มูฟวี่ พลาซ่า
ประเภท ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 208-226-4999

กรุณาส่งรูปใบ Pay in มายืนยันผ่านทาง
  1. E-mail : info@idesign.ac.th หรือ
  2. Line : @idesign (มีเครื่องหมาย @ ด้านหน้าด้วย) หรือ
  3. Fax : 02-245-0484
error: Content is protected !!