ตารางเรียน

Graphic Design (Illustrator + Photoshop CC)( 30 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
678 อังคาร ถึง ศุกร์ 19-22 ก.ค. 65 10.30-19.00 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
680 อาทิตย์ 31 ก.ค. – 21 ส.ค. 65 10.30-19.00 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
679 จันทร์ ถึง พฤหัส 1-4 ส.ค. 65 10.30-19.00 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
681 อังคาร ถึง ศุกร์ 16-18 ส.ค. 65 10.30-19.00 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
683 จันทร์ ถึง พฤหัส 29 ส.ค. – 1 ก.ย. 65 10.30-19.00 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
682 อาทิตย์ 4-25 ก.ย. 65 10.30-19.00 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
Adobe Photoshop CC( 15 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
678 อังคาร ถึง พุธ 19-20 ก.ค. 65 10.30-19.00 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
680 อาทิตย์ 31 ก.ค. และ 7 ส.ค. 65 10.30-19.00 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
679 จันทร์ ถึง อังคาร 1-2 ส.ค. 65 10.30-19.00 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
681 อังคาร ถึง พุธ 16-17 ส.ค. 65 10.30-19.00 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
683 จันทร์ ถึง อังคาร 29-30 ส.ค. 65 10.30-19.00 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
682 อาทิตย์ 4 และ 11 ก.ย. 65 10.30-19.00 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
Adobe Illustrator CC( 15 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
676 พุธ ถึง พฤหัส 6-7 ก.ค. 65 10.30-19.00 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
677 อาทิตย์ 17 และ 24 ก.ค. 65 10.30-19.00 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
678 พฤหัส ถึง ศุกร์ 21-22 ก.ค. 65 10.30-19.00 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
679 พุธ ถึง พฤหัส 3-4 ส.ค. 65 10.30-19.00 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
680 อาทิตย์ 14 และ 21 ส.ค. 65 10.30-19.00 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
681 พฤหัส ถึง ศุกร์ 18-19 ส.ค. 65 10.30-19.00 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
683 พุธ ถึง พฤหัส 31 ส.ค. – 1 ก.ย. 65 10.30-19.00 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
682 อาทิตย์ 18 และ 25 ก.ย. 65 10.30-19.00 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
Adobe InDesign CC( 12 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
148 จันทร์ ถึง อังคาร 8-9 ส.ค. 65 10.30-17.30 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
Infographics ด้วย Adobe Illustrator( 14 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
8 อาทิตย์ 7 และ 14 ส.ค. 65 10.30-18.30 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
9 พุธ ถึง พฤหัส 10-11 ส.ค. 65 10.30-18.30 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
ออกแบบกราฟิกแบบมืออาชีพ ด้วย Canva( 7 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
4 จันทร์ 1 ส.ค. 65 10.30-18.30 (เต็มวัน) 1,500.- จองที่นั่ง
Adobe Premiere Pro CC ตัดต่อวีดีโอ( 18 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
96 จันทร์-อังคาร-พุธ 25-27 ก.ค. 65 10.30-17.30 (เต็มวัน) 4,500.- จองที่นั่ง
97 เสาร์ 6-20 ส.ค. 65 10.30-17.30 (เต็มวัน) 4,500.- จองที่นั่ง
After Effects CC( 24 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
96 อังคาร ถึง ศุกร์ 19-22 ก.ค. 65 10.30-17.30 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
94 เสาร์ 6-27 ส.ค. 65 10.30-17.30 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
สร้างเว็บไซต์แบบมืออาชีพด้วย WordPress( 18 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
61 อังคาร,พุธ,พฤหัส 2-4 ส.ค. 65 10.30-17.30 (เต็มวัน) 4,500.- จองที่นั่ง
62 อาทิตย์ 7-21 ส.ค. 65 10.30-17.30 (เต็มวัน) 4,500.- จองที่นั่ง
สร้างโมเดล 3 มิติ ด้วย Blender 3D( 12 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
5 อาทิตย์ 24 และ 31 ก.ค. 65 10.30-17.30 (เต็มวัน) 3,900.- จองที่นั่ง
6 จันทร์ ถึง อังคาร 25-26 ก.ค. 65 10.30-17.30 (เต็มวัน) 3,900.- จองที่นั่ง
การชำระเงิน โอนเงินเข้าบัญชี ในนาม
โรงเรียนสร้างเสริมทักษะการออกแบบ ราชเทวี
INTELLIGENT DESIGN RATCHATHEWI

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขาเซ็นจูรี่ เดอะ มูฟวี่ พลาซ่า
ประเภท ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 208-226-4999

กรุณาส่งรูปใบ Pay in มายืนยันผ่านทาง
  1. E-mail : info@idesign.ac.th หรือ
  2. Line : @idesign (มีเครื่องหมาย @ ด้านหน้าด้วย) หรือ
  3. Fax : 02-245-0484
error: Content is protected !!