ตารางเรียน

Graphic Design (Illustrator + Photoshop + Indesign CC)( 36 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
654 อาทิตย์ 6 มิ.ย. – 4 ก.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
657 จันทร์ ถึง อังคาร 21-22 มิ.ย. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
656 จันทร์ ถึง ศุกร์ 7-11 มิ.ย. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
657 จันทร์ ถึง ศุกร์ 21-25 มิ.ย. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
658 จันทร์ ถึง ศุกร์ 28 มิ.ย. – 2 ก.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
659 อาทิตย์ 11 ก.ค. – 8 ส.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
Adobe Photoshop CC( 15 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
656 จันทร์ ถึง อังคาร 7-8 มิ.ย. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
654 อาทิตย์ 20 และ 27 มิ.ย. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
657 จันทร์ ถึง อังคาร 21-22 มิ.ย. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
658 จันทร์ ถึง อังคาร 28-29 มิ.ย. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
659 อาทิตย์ 11 และ 18 ก.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
Adobe Illustrator CC( 15 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
654 อาทิตย์ 6 และ 13 มิ.ย. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
656 พุธ ถึง พฤหัส 9-10 มิ.ย. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
657 พุธ ถึง พฤหัส 23-24 มิ.ย. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
658 พุธ ถึง พฤหัส 30 มิ.ย. – 1 ก.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
659 อาทิตย์ 25 ก.ค. และ 1 ส.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
Adobe InDesign CC( 18 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
146 อังคาร,พุธ,พฤหัส 15-17 มิ.ย. 10.30-17.30 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
Graphic Design สื่อโฆษณาออนไลน์( 14 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
23 อาทิตย์ 6 และ 13 มิ.ย. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
22 พฤหัส ถึง ศุกร์ 1-2 ก.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
24 จันทร์ ถึง อังคาร 13-14 ก.ย. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
Infographics ด้วย Adobe Illustrator( 14 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
4 เสาร์ 5 และ 12 มิ.ย. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
5 พฤหัส ถึง ศุกร์ 1-2 ก.ค. 10.00-18.30 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
Mobile Apps for Design and Presentation ด้วย Canva( 7 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
1 ศุกร์ 30 ก.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 990.- จองที่นั่ง
Adobe Premiere Pro CC ตัดต่อวีดีโอ( 18 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
89 พุธ-พฤหัส-ศุกร์ 23-25 มิ.ย. 10.30-17.30 (เต็มวัน) 4,500.- จองที่นั่ง
90 เสาร์ 3-17 ก.ค. 10.30-17.30 (เต็มวัน) 4,500.- จองที่นั่ง
After Effects CC( 24 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
90 เสาร์ 5-26 มิ.ย. 10.30-17.30 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
92 อังคาร ถึง ศุกร์ 6-9 ก.ค. 10.30-17.30 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
สร้างเว็บไซต์แบบมืออาชีพด้วย WordPress( 18 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
60 พุธ-พฤหัส-ศุกร์ 16-18 มิ.ย. 10.30-17.30 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
61 เสาร์ 10,17,31 ก.ค. 10.30-17.30 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
WebDesign CC – Responsive Support การออกแบบเว็บไซต์( 30 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
250 เสาร์ 5 มิ.ย. – 3 ก.ค. 10.30-17.30 (เต็มวัน) 5,000.- จองที่นั่ง
Dreamweaver CC – Responsive Support( 24 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
250 เสาร์ 12 มิ.ย. – 13 ก.ค. 10.30-17.30 (เต็มวัน) 4,500.- จองที่นั่ง
Adobe Animate CC (Flash CC)( 30 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
149 จันทร์ ถึง ศุกร์ 16-20 ส.ค. 10.30-17.30 (เต็มวัน) 5,000.- จองที่นั่ง
PHP & MySQL การเขียนเว็บแอพพลิเคชั่น( 30 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
114 จันทร์ ถึง ศุกร์ 6-10 ก.ย. 10.30-17.30 (เต็มวัน) 6,500.- จองที่นั่ง
3Ds Max สร้างงานสามมิติและแอนิเมชั่น( 30 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
108 เสาร์ 31 ก.ค.-28 ส.ค. 10.30-17.30 (เต็มวัน) 6,500.- จองที่นั่ง
สร้างโมเดล 3 มิติ ด้วย Blender 3D( 12 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
2 จันทร์ ถึง อังคาร 14-15 มิ.ย. 10.30-17.30 (เต็มวัน) 3,900.- จองที่นั่ง
ออกแบบงานสามมิติ Adobe Dimension 3D( 12 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
3 พุธ ถึง พฤหัส 16-17 มิ.ย. 10.30-17.30 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
2 เสาร์ – อาทิตย์ 26-27 มิ.ย. 10.30-17.30 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
การชำระเงิน โอนเงินเข้าบัญชี ในนาม
โรงเรียนสร้างเสริมทักษะการออกแบบ ราชเทวี
INTELLIGENT DESIGN RATCHATHEWI

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขาเซ็นจูรี่ เดอะ มูฟวี่ พลาซ่า
ประเภท ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 208-226-4999

กรุณาส่งรูปใบ Pay in มายืนยันผ่านทาง
  1. E-mail : info@idesign.ac.th หรือ
  2. Line : @idesign (มีเครื่องหมาย @ ด้านหน้าด้วย) หรือ
  3. Fax : 02-245-0484
error: Content is protected !!