ตารางเรียน

Graphic Design (Illustrator + Photoshop + Indesign CC)( 30 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
661 จันทร์ ถึง พฤหัส 24-27 ม.ค. 65 10.30-19.00 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
663 จันทร์ ถึง พฤหัส 7-10 ก.พ. 65 10.30-19.00 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
660 อาทิตย์ 20 ก.พ. – 13 มี.ค. 65 10.30-19.00 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
664 จันทร์ ถึง พฤหัส 21-24 ก.พ. 65 10.30-19.00 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
662 อาทิตย์ 27 มี.ค. – 17 เม.ย. 65 10.30-19.00 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
Adobe Photoshop CC( 15 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
661 จันทร์ ถึง อังคาร 24-25 ม.ค. 65 10.30-19.00 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
663 จันทร์ ถึง อังคาร 7-8 ก.พ. 65 10.30-19.00 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
660 อาทิตย์ 20 และ 27 ก.พ. 65 10.30-19.00 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
664 จันทร์ ถึง อังคาร 21-22 ก.พ. 65 10.30-19.00 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
662 อาทิตย์ 27 มี.ค. – 3 เม.ย. 65 10.30-19.00 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
Adobe Illustrator CC( 15 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
658 พุธ ถึง พฤหัส 19-20 ม.ค. 65 10.30-19.00 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
661 พุธ ถึง พฤหัส 26-27 ม.ค. 65 10.30-19.00 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
659 อาทิตย์ 30 ม.ค. และ 6 ก.พ. 65 10.30-19.00 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
663 พุธ ถึง พฤหัส 9-10 ก.พ. 65 10.30-19.00 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
664 พุธ ถึง พฤหัส 23-24 ก.พ. 65 10.30-19.00 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
660 อาทิตย์ 6 และ 13 มี.ค. 65 10.30-19.00 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
662 อาทิตย์ 10 และ 17 เม.ย. 65 10.30-19.00 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
Adobe InDesign CC( 12 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
147 จันทร์ ถึง อังคาร 14-15 ก.พ. 65 10.30-18.30 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
Graphic Design สื่อโฆษณาออนไลน์( 14 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
25 เสาร์ 29 ม.ค. และ 5 ก.พ. 65 10.30-18.30 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
24 จันทร์ ถึง อังคาร 31 ม.ค. และ 1 ก.พ. 65 10.30-18.30 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
Infographics ด้วย Adobe Illustrator( 14 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
6 พฤหัส ถึง ศุกร์ 17-18 ก.พ. 65 10.30-18.30 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
4 อาทิตย์ 20 และ 27 ก.พ. 65 10.30-18.30 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
Adobe Premiere Pro CC ตัดต่อวีดีโอ( 18 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
92 จันทร์,พุธ,พฤหัส 24,26,27 ม.ค. 65 10.30-17.30 (เต็มวัน) 4,500.- จองที่นั่ง
90 เสาร์ 5-19 มี.ค. 65 10.30-17.30 (เต็มวัน) 4,500.- จองที่นั่ง
After Effects CC( 24 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
92 เสาร์ 5-26 ก.พ. 65 10.30-17.30 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
93 จันทร์,พุธ,พฤ,ศุกร์ 28 ก.พ. และ 2-4 มี.ค. 65 10.30-17.30 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
สร้างเว็บไซต์แบบมืออาชีพด้วย WordPress( 18 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
61 จันทร์,อังคาร,พุธ 31 ม.ค. – 2 ก.พ. 65 10.30-17.30 (เต็มวัน) 4,500.- จองที่นั่ง
สร้างโมเดล 3 มิติ ด้วย Blender 3D( 12 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
2 พฤหัส ถึง ศุกร์ 17-18 ก.พ. 65 10.30-17.30 (เต็มวัน) 3,900.- จองที่นั่ง
การชำระเงิน โอนเงินเข้าบัญชี ในนาม
โรงเรียนสร้างเสริมทักษะการออกแบบ ราชเทวี
INTELLIGENT DESIGN RATCHATHEWI

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขาเซ็นจูรี่ เดอะ มูฟวี่ พลาซ่า
ประเภท ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 208-226-4999

กรุณาส่งรูปใบ Pay in มายืนยันผ่านทาง
  1. E-mail : info@idesign.ac.th หรือ
  2. Line : @idesign (มีเครื่องหมาย @ ด้านหน้าด้วย) หรือ
  3. Fax : 02-245-0484
error: Content is protected !!