ตารางเรียน

Graphic Design (Illustrator + Photoshop + Indesign CC)( 36 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
636 จันทร์ ถึง ศุกร์ 2-6 พ.ย. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
637 อาทิตย์ 8 พ.ย. – 13 ธ.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง หยุด 22 พ.ย.
638 จันทร์ ถึง ศุกร์ 16-20 พ.ย. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
641 อาทิตย์ 29 พ.ย. – 27 ธ.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
639 จันทร์ ถึง ศุกร์ 30 พ.ย. – 4 ธ.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
640 จันทร์ ถึง ศุกร์ 14-18 ธ.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
642 จันทร์ ถึง ศุกร์ 21-25 ธ.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
Adobe Illustrator CC( 15 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
637 อาทิตย์ 8 และ 15 พ.ย. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
638 จันทร์ ถึง อังคาร 16-17 พ.ย. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
641 อาทิตย์ 29 พ.ย. และ 6 ธ.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
639 จันทร์ ถึง อังคาร 30 พ.ย. – 1 ธ.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
640 จันทร์ ถึง อังคาร 14-15 ธ.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
642 อาทิตย์ 21-22 ธ.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
Adobe Photoshop CC( 15 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
636 พุธ ถึง พฤหัส 4-5 พ.ย. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
638 พุธ ถึง พฤหัส 18-19 พ.ย. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
637 อาทิตย์ 29 พ.ย. และ 6 ธ.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
639 พุธ ถึง พฤหัส 2-3 ธ.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
641 อาทิตย์ 13 และ 20 ธ.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
640 พุธ ถึง พฤหัส 16-17 ธ.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
642 พุธ ถึง พฤหัส 23-24 ธ.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
Adobe InDesign CC( 18 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
143 พุธ-พฤหัส-ศุกร์ 25-27 พ.ย. 10.30-17.30 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
Graphic Design สื่อโฆษณาออนไลน์( 14 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
17 พฤหัส ถึง ศุกร์ 12-13 พ.ย. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
18 อาทิตย์ 29 พ.ย. และ 6 ธ.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
Infographics ด้วย Adobe Illustrator( 14 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
1 จันทร์ ถึง อังคาร 9-10 พ.ย. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
2 เสาร์ 12 และ 19 ธ.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
Mobile Apps for Design and Presentation ด้วย Canva( 7 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
1 พุธ 11 พ.ย. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 990.- จองที่นั่ง
Adobe Premiere Pro CC ตัดต่อวีดีโอ( 18 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
84 พุธ-พฤหัส-ศุกร์ 18-20 พ.ย. 10.30-17.30 (เต็มวัน) 4,500.- จองที่นั่ง
82 เสาร์ 12-26 ธ.ค. 10.30-17.30 (เต็มวัน) 4,500.- จองที่นั่ง หยุด 5 ธ.ค.
After Effect CC( 24 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
86 เสาร์ 31 ต.ค. – 21 พ.ย. 10.30-17.30 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
87 จันทร์,พุธ,พฤ,ศุกร์ 9,11,12,13 พ.ย. 10.30-17.30 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
สร้างเว็บไซต์แบบมืออาชีพด้วย WordPress( 18 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
57 พุธ-พฤหัส-ศุกร์ 4-6 พ.ย. 10.30-17.30 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
56 อาทิตย์ 15-29 พ.ย. 10.30-17.30 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
WebDesign CC – Responsive Support การออกแบบเว็บไซต์( 30 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
248 เสาร์ 12 ธ.ค. – 17 ม.ค. 10.30-17.30 (เต็มวัน) 5,000.- จองที่นั่ง หยุด 3 ม.ค.
Dreamweaver CC – Responsive Support( 24 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
248 เสาร์ 19 ธ.ค. – 17 ม.ค. 10.30-17.30 (เต็มวัน) 4,500.- จองที่นั่ง หยุด 3 ม.ค.
Adobe Animate CC (Flash CC)( 30 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
148 จันทร์ ถึง ศุกร์ 30 พ.ย. – 4 ธ.ค. 10.30-17.30 (เต็มวัน) 5,000.- จองที่นั่ง
การชำระเงิน โอนเงินเข้าบัญชี ในนาม
โรงเรียนสร้างเสริมทักษะการออกแบบ ราชเทวี
INTELLIGENT DESIGN RATCHATHEWI

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขาเซ็นจูรี่ เดอะ มูฟวี่ พลาซ่า
ประเภท ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 208-226-4999

กรุณาส่งรูปใบ Pay in มายืนยันผ่านทาง
  1. E-mail : info@idesign.ac.th หรือ
  2. Line : @idesign (มีเครื่องหมาย @ ด้านหน้าด้วย) หรือ
  3. Fax : 02-245-0484