ตารางเรียน

Graphic Design (Illustrator + Photoshop + Indesign CC)( 36 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
647 จันทร์ ถึง ศุกร์ 1-5 มี.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
648 จันทร์ ถึง ศุกร์ 15-19 มี.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
646 อาทิตย์ 21 มี.ค. – 2 พ.ค. 64 10.30-18.30 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง หยุด 28 มี.ค. และ 11 เม.ย.
649 จันทร์ ถึง ศุกร์ 5-9 เม.ย. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
650 อาทิตย์ 18 เม.ย.-16 พ.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
651 จันทร์ ถึง ศุกร์ 19-23 เม.ย. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
Adobe Photoshop CC( 15 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
647 จันทร์ ถึง อังคาร 1-2 มี.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
648 จันทร์ ถึง อังคาร 15-16 มี.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
646 อาทิตย์ 21 มี.ค. และ 4 เม.ย. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง หยุด 28 มี.ค.
649 จันทร์ ถึง อังคาร 5-6 เม.ย. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
650 อาทิตย์ 18 และ 25 เม.ย. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
651 จันทร์ ถึง อังคาร 19-20 เม.ย. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
Adobe Illustrator CC( 15 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
647 พุธ ถึง พฤหัส 3-4 มี.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
648 พุธ ถึง พฤหัส 17-18 มี.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
649 พุธ ถึง พฤหัส 7-8 เม.ย. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
646 อาทิตย์ 18 และ 25 เม.ย. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
651 พุธ ถึง พฤหัส 21-22 เม.ย. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
650 อาทิตย์ 2 และ 9 พ.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
Adobe InDesign CC( 18 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
145 เสาร์ 20 มี.ค. – 17 เม.ย. 64 10.30-17.30 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง หยุด 27 มี.ค., 10 เม.ย.
146 พุธ-พฤหัส-ศุกร์ 21-23 เม.ย. 10.30-17.30 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
Graphic Design สื่อโฆษณาออนไลน์( 14 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
21 จันทร์ ถึง อังคาร 8-9 มี.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
18 อาทิตย์ 21 และ 4 เม.ย. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง หยุด 28 มี.ค.
22 พฤหัส ถึง ศุกร์ 8-9 เม.ย. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
Infographics ด้วย Adobe Illustrator( 14 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
5 จันทร์ ถึง อังคาร 15-16 มี.ค. 10.00-18.30 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
4 เสาร์ 24 เม.ย. และ 8 พ.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง หยุด 1 พ.ค.
Mobile Apps for Design and Presentation ด้วย Canva( 7 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
1 พุธ 10 มี.ค. 10.30-18.30 (เต็มวัน) 990.- จองที่นั่ง
Adobe Premiere Pro CC ตัดต่อวีดีโอ( 18 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
82 เสาร์ 20 มี.ค. – 3 เม.ย. 10.30-17.30 (เต็มวัน) 4,500.- จองที่นั่ง
86 อังคาร,พุธ,พฤหัส 23-25 มี.ค. 10.30-17.30 (เต็มวัน) 4,500.- จองที่นั่ง
After Effects CC( 24 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
89 อังคาร ถึง ศุกร์ 2-5 มี.ค. 64 10.30-17.30 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
90 เสาร์ 17 เม.ย. – 15 พ.ค. 10.30-17.30 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง หยุด 1 พ.ค.
สร้างเว็บไซต์แบบมืออาชีพด้วย WordPress( 18 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
60 พุธ-พฤหัส-ศุกร์ 7-9 เม.ย. 10.30-17.30 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
61 เสาร์ 17 เม.ย. – 1 พ.ค. 10.30-17.30 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
WebDesign CC – Responsive Support การออกแบบเว็บไซต์( 30 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
250 เสาร์ 8 พ.ค. – 5 มิ.ย. 10.30-17.30 (เต็มวัน) 5,000.- จองที่นั่ง
Dreamweaver CC – Responsive Support( 24 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
249 เสาร์ 20 ก.พ. – 13 มี.ค. 64 10.30-17.30 (เต็มวัน) 4,500.- จองที่นั่ง
250 เสาร์ 15 พ.ค. – 5 มิ.ย. 10.30-17.30 (เต็มวัน) 4,500.- จองที่นั่ง
Adobe Animate CC (Flash CC)( 30 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
148 จันทร์ ถึง ศุกร์ 26-30 เม.ย. 10.30-17.30 (เต็มวัน) 5,000.- จองที่นั่ง
PHP & MySQL การเขียนเว็บแอพพลิเคชั่น( 30 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
114 จันทร์ ถึง ศุกร์ 14-18 มิ.ย. 10.30-17.30 (เต็มวัน) 6,500.- จองที่นั่ง
3Ds Max สร้างงานสามมิติและแอนิเมชั่น( 30 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
108 เสาร์ 31 ก.ค.-28 ส.ค. 10.30-17.30 (เต็มวัน) 6,500.- จองที่นั่ง
สร้างโมเดล 3 มิติ ด้วย Blender 3D( 12 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
2 จันทร์ ถึง อังคาร 19-20 เม.ย. 10.30-17.30 (เต็มวัน) 3,900.- จองที่นั่ง
สร้างภาพจำลอง 3 มิติด้วย Adobe Dimension( 12 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
1 พุธ ถึง พฤหัส 7-8 เม.ย. 10.30-17.30 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
2 เสาร์ – อาทิตย์ 8-9 พ.ค. 10.30-17.30 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
การชำระเงิน โอนเงินเข้าบัญชี ในนาม
โรงเรียนสร้างเสริมทักษะการออกแบบ ราชเทวี
INTELLIGENT DESIGN RATCHATHEWI

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขาเซ็นจูรี่ เดอะ มูฟวี่ พลาซ่า
ประเภท ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 208-226-4999

กรุณาส่งรูปใบ Pay in มายืนยันผ่านทาง
  1. E-mail : info@idesign.ac.th หรือ
  2. Line : @idesign (มีเครื่องหมาย @ ด้านหน้าด้วย) หรือ
  3. Fax : 02-245-0484
error: Content is protected !!