ตารางเรียน

Graphic Design (Illustrator + Photoshop CC)( 24 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
692 จันทร์ ถึง พฤหัส 19-22 ธ.ค. 65 10.45-17.45 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
693 อาทิตย์ 15 ม.ค.-5 ก.พ. 66 10.45-17.45 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
694 จันทร์ ถึง พฤหัส 16-19 ม.ค. 66 10.45-17.45 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
695 จันทร์ ถึง พฤหัส 30 ม.ค. – 2 ก.พ. 66 10.45-17.45 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
696 อาทิตย์ 12 ก.พ. – 5 มี.ค. 66 10.45-17.45 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
Adobe Photoshop CC( 12 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
692 พุธ ถึง พฤหัส 19-20 ธ.ค. 65 10.45-17.45 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
693 อาทิตย์ 15 และ 22 ม.ค. 66 10.45-17.45 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
694 จันทร์ ถึง อังคาร 16-17 ม.ค. 66 10.45-17.45 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
695 จันทร์ ถึง อังคาร 30-31 ม.ค. 66 10.45-17.45 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
696 อาทิตย์ 12-19 ก.พ. 66 10.45-17.45 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
Adobe Illustrator CC( 12 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
691 อาทิตย์ 18 และ 25 ธ.ค. 65 10.45-17.45 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
692 พุธ ถึง พฤหัส 21-22 ธ.ค. 65 10.45-17.45 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
694 พุธ ถึง พฤหัส 18-19 ม.ค. 66 10.45-17.45 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
693 อาทิตย์ 29 ม.ค. และ 5 ก.พ. 66 10.45-17.45 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
695 พุธ ถึง พฤหัส 1-2 ก.พ. 66 10.45-17.45 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
696 อาทิตย์ 26 ก.พ. และ 5 มี.ค. 66 10.45-17.45 (เต็มวัน) 2,900.- จองที่นั่ง
Adobe InDesign CC( 12 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
150 พฤหัส ถึง ศุกร์ 8-9 ธ.ค. 65 10.45-17.45 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
Infographics ด้วย Adobe Illustrator( 12 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
8 อาทิตย์ 18 และ 25 ธ.ค. 65 10.45-17.45 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
11 พฤหัส ถึง ศุกร์ 22-23 ธ.ค. 65 10.45-17.45 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
ออกแบบกราฟิกแบบมืออาชีพ ด้วย Canva( 6 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
6 จันทร์ 26 ธ.ค. 65 10.45-17.45 (เต็มวัน) 1,500.- จองที่นั่ง
Adobe Premiere Pro CC ตัดต่อวีดีโอ( 18 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
103 จันทร์-อังคาร-พุธ 19-21 ธ.ค. 65 10.45-17.45 (เต็มวัน) 4,500.- จองที่นั่ง
101 เสาร์ 14-28 ม.ค. 66 10.45-17.45 (เต็มวัน) 4,500.- จองที่นั่ง
After Effects CC( 24 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
98 เสาร์ 14 ม.ค. – 4 ก.พ. 66 10.45-17.45 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
99 อังคาร ถึง ศุกร์ 24-27 ม.ค. 66 10.45-17.45 (เต็มวัน) 5,500.- จองที่นั่ง
สร้างเว็บไซต์แบบมืออาชีพด้วย WordPress( 18 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
62 จันทร์-อังคาร-พุธ 26-28 ธ.ค. 65 10.45-17.45 (เต็มวัน) 4,500.- จองที่นั่ง
สร้างโมเดล 3 มิติ ด้วย Blender 3D( 12 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
12 อังคาร ถึง พุธ 6-7 ธ.ค. 65 10.45-17.45 (เต็มวัน) 3,900.- จองที่นั่ง
11 อาทิตย์ 22 และ 29 ม.ค. 66 10.45-17.45 (เต็มวัน) 3,900.- จองที่นั่ง
การชำระเงิน โอนเงินเข้าบัญชี ในนาม
โรงเรียนสร้างเสริมทักษะการออกแบบ ราชเทวี
INTELLIGENT DESIGN RATCHATHEWI

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขาเซ็นจูรี่ เดอะ มูฟวี่ พลาซ่า
ประเภท ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 208-226-4999

กรุณาส่งรูปใบ Pay in มายืนยันผ่านทาง
  1. E-mail : info@idesign.ac.th หรือ
  2. Line : @idesign (มีเครื่องหมาย @ ด้านหน้าด้วย) หรือ
  3. Fax : 02-245-0484
error: Content is protected !!