ตารางเรียน

Graphic Design (Illustrator + Photoshop + Indesign CC) (36 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม - ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
618 จันทร์ ถึง ศุกร์ 8-12 มิ.ย. 10.00-18.00 (เต็มวัน) 6,500.- จองที่นั่ง
621 อาทิตย์ 21 มิ.ย.-19 ก.ค. 10.00-18.00 (เต็มวัน) 6,500.- จองที่นั่ง
619 จันทร์ ถึง ศุกร์ 29 มิ.ย. - 3 ก.ค. 10.00-18.00 (เต็มวัน) 6,500.- จองที่นั่ง
622 อาทิตย์ 12 ก.ค.-9 ส.ค. 10.00-18.00 (เต็มวัน) 6,500.- จองที่นั่ง
620 จันทร์ ถึง ศุกร์ 13-17 ก.ค. 10.00-18.00 (เต็มวัน) 6,500.- จองที่นั่ง
623 จันทร์ ถึง ศุกร์ 20-24 ก.ค. 10.00-18.00 (เต็มวัน) 6,500.- จองที่นั่ง
624 จันทร์ ถึง ศุกร์ 3-7 ส.ค. 10.00-18.00 (เต็มวัน) 6,500.- จองที่นั่ง
Adobe Illustrator CC (15 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม - ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
618 จันทร์ ถึง อังคาร 8-9 มิ.ย. 10.00-18.00 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
621 อาทิตย์ 21 และ 28 มิ.ย. 10.00-18.00 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
619 จันทร์ ถึง อังคาร 29-30 มิ.ย. 10.00-18.00 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
622 อาทิตย์ 12 และ 19 ก.ค. 10.00-18.00 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
620 จันทร์ ถึง อังคาร 13-14 ก.ค. 10.00-18.00 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
623 จันทร์ ถึง อังคาร 20-21 ก.ค. 10.00-18.00 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
624 จันทร์ ถึง อังคาร 3-4 ส.ค. 10.00-18.00 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
Adobe Photoshop CC (15 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม - ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
618 พุธ - พฤหัส 10-11 มิ.ย. 10.00-18.00 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
619 พุธ - พฤหัส 1-2 ก.ค. 10.00-18.00 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
621 อาทิตย์ 5 และ 12 ก.ค. 10.00-18.00 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
620 พุธ - พฤหัส 15-16 ก.ค. 10.00-18.00 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
623 พุธ - พฤหัส 22-23 ก.ค. 10.00-18.00 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
622 อาทิตย์ 26 ก.ค. และ 2 ส.ค. 10.00-18.00 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
624 พุธ - พฤหัส 5-6 ส.ค. 10.00-18.00 (เต็มวัน) 3,500.- จองที่นั่ง
Adobe InDesign CC (18 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม - ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
142 พุธ-พฤหัส-ศุกร์ 8-10 ก.ค. 10.00-17.00 (6 ชั่วโมง) 4,500.- จองที่นั่ง
141 เสาร์ 11-25 ก.ค. 10.00-17.00 (6 ชั่วโมง) 4,500.- จองที่นั่ง
Graphic Design สื่อโฆษณาออนไลน์ (14 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม - ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
11 จันทร์ ถึง อังคาร 8-9 มิ.ย. 10.00-18.00 (เต็มวัน) 4,000.- จองที่นั่ง
10 เสาร์ 27 มิ.ย. และ 4 ก.ค. 10.00-18.00 (เต็มวัน) 4,000.- จองที่นั่ง
WebDesign CC - Responsive Support การออกแบบเว็บไซต์ (30 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม - ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
247 เสาร์ 4 ก.ค.-1 ส.ค. 10.00-17.00 (6 ชั่วโมง) 6,000.- จองที่นั่ง
248 จันทร์ ถึง ศุกร์ 13-17 ก.ค. 10.00-17.00 (6 ชั่วโมง) 6,000.- จองที่นั่ง
Dreamweaver CC - Responsive Support (24 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม - ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
247 เสาร์ 11 ก.ค.-1 ส.ค. 10.00-17.00 (6 ชั่วโมง) 5,500.- จองที่นั่ง
248 อังคาร ถึง ศุกร์ 14-17 ก.ค. 10.00-17.00 (6 ชั่วโมง) 5,500.- จองที่นั่ง
สร้างเว็บไซต์แบบมืออาชีพด้วย WordPress (18 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม - ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
54 จันทร์,อังคาร,พุธ 29 มิ.ย.-1 ก.ค. 10.00-17.00 (6 ชั่วโมง) 4,500.- จองที่นั่ง
51 อาทิตย์ 12-26 ก.ค. 10.00-17.00 (6 ชั่วโมง) 4,500.- จองที่นั่ง
PHP & MySQL การเขียนเว็บแอพพลิเคชั่น (30 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม - ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
113 อาทิตย์ 2-30 ส.ค. 10.00-17.00 (6 ชั่วโมง) 7,000.- จองที่นั่ง
Adobe Animate CC (Flash CC) (30 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม - ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
148 จันทร์ ถึง ศุกร์ 20-24 ก.ค. 10.00-17.00 (6 ชั่วโมง) 6,000.- จองที่นั่ง
การสร้างงานสามมิติด้วย Autodesk 3Ds Max (36 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม - ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
107 เสาร์ 4 ก.ค.-8 ส.ค. 10.00-17.00 (6 ชั่วโมง) 7,500.- จองที่นั่ง
After Effect CC (24 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม - ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
80 อังคาร ถึง ศุกร์ 16-19 มิ.ย. 10.00-17.00 (6 ชั่วโมง) 6,500.- จองที่นั่ง
82 เสาร์ 1-22 ส.ค. 10.00-17.00 (6 ชั่วโมง) 6,500.- จองที่นั่ง
Adobe Premiere Pro CC ตัดต่อวีดีโอ (18 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม - ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
78 พุธ-พฤหัส-ศุกร์ 3-5 มิ.ย. 10.00-17.00 (6 ชั่วโมง) 5,500.- จองที่นั่ง
79 เสาร์ 13-27 มิ.ย. 10.00-17.00 (6 ชั่วโมง) 5,500.- จองที่นั่ง
Adobe Lightroom for Photography (6 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม - ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
34 เสาร์ 13 มิ.ย. 10.00-17.00 (6 ชั่วโมง) 1,200.- จองที่นั่ง
Lightroom Classic (115 นาที)
รุ่น รอบ เริ่ม - ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
4 เรียนออนไลน์ 5-31 พ.ค. 63 เรียนออนไลน์ 490.- จองที่นั่ง
Lightroom CC for Mobile (75 นาที)
รุ่น รอบ เริ่ม - ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
1 เรียนออนไลน์ 5-31 พ.ค. 63 เรียนออนไลน์ 490.- จองที่นั่ง
KineMaster ตัดต่อวีดีโอบนมือถือและแท็บเล็ต (49 นาที)
รุ่น รอบ เริ่ม - ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
1 เรียนออนไลน์ 5-31 พ.ค. 63 เรียนออนไลน์ 129.- จองที่นั่ง
Adobe Photoshop (191 นาที)
รุ่น รอบ เริ่ม - ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
1 เรียนออนไลน์ 5-31 พ.ค. 63 เรียนออนไลน์ 1,800.- จองที่นั่ง
Adobe Illustrator (12 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม - ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
2 พุธ-พฤหัส-ศุกร์ 8-10 ก.ค. 13.00-17.00 (4 ชั่วโมง) 2,500.- จองที่นั่ง
Adobe Photoshop (12 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม - ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
2 พุธ-พฤหัส-ศุกร์ 3-4-5 มิ.ย. 13.00-17.00 (4 ชั่วโมง) 2,500.- จองที่นั่ง
Adobe Lightroom (6 ชั่วโมง)
รุ่น รอบ เริ่ม - ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ
1 พฤหัส-ศุกร์ 4-5 มิ.ย. 9.00-12.00 990.- จองที่นั่ง
การชำระเงิน โอนเงินเข้าบัญชี ในนาม
โรงเรียนสร้างเสริมทักษะการออกแบบ ราชเทวี
INTELLIGENT DESIGN RATCHATHEWI

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขาเซ็นจูรี่ เดอะ มูฟวี่ พลาซ่า
ประเภท ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 208-226-4999

กรุณาส่งรูปใบ Pay in มายืนยันผ่านทาง
  1. E-mail : info@idesign.ac.th หรือ
  2. Line : @idesign (มีเครื่องหมาย @ ด้านหน้าด้วย) หรือ
  3. Fax : 02-245-0484