สร้างเว็บไซต์ แบบรวดเร็ว WordPress 5.7

สอนโดย: อ.ตรีชัยวัฒน์ เอื้อประเสริฐวณิช เวลาเรียน: 18 ชั่วโมง

สร้างเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วด้วย WordPress ระบบ CMS ที่ได้ความนิยมมากที่สุด โดยผู้เรียนไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรม ซึ่งสามารถนำมาสร้างเว็บไซต์หลายประเภท เช่น Web Blog, E-Commerce เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและสวยงาม สามารถปรับแต่งเว็บไซต์ ได้ตามที่ต้องการ โดยในหลักสูตรจะสอนการใช้งานตั้งแต่พื้นฐานจนถึงสามารถปรับแต่งและเพิ่มเติมการทำงานต่าง ๆ

ตารางเรียน

รุ่น รอบ เริ่ม – ถึง เวลา ค่าอบรม ลงทะเบียน หมายเหตุ

ระยะเวลา / ค่าอบรม

 • หลักสูตร 18 ชั่วโมง ราคา 4,500 บาท (จากราคาปกติ 5,500 บาท)
 • นักเรียนเก่า รับส่วนลดคอร์สละ 10% จากราคาปกติ

** ผู้เรียนต้องเตรียมคอมพิวเตอร์ของตนเอง พร้อมติดตั้งโปรแกรมแล้ว มาใช้ในการเรียน ใช้ได้ทั้งเครื่อง Windows / Mac OsX

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • สามารถสร้างงานตามหลักสูตรได้อย่างถูกต้อง
 • ทดสอบทำเวิร์คช้อป ทุกชั่วโมงการเรียน
 • ใบประกาศนียบัตร จากระทรวงศึกษาธิการ
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนอกเหนือจากการหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละ 100 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 • เรียนทวนฟรี 2 ครั้ง ภายใน 1 ปี

เนื้อหาหลักสูตร

พื้นฐานการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น

 • ประเภทของเว็บแอปพลิเคชั่น
 • การทำงานของเว็บแอปพลิเคชั่น

พื้นฐาน WordPress

 • แนะนำ WordPressความต้องการระบบ
 • ความต้องการระบบสำหรับติดตั้ง WordPress
 • ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ใช้ WordPress

การติดตั้ง WordPress

 • การดาวน์โหลด WordPress
 • การติดตั้ง WordPress

ส่วนประกอบต่าง ๆ

 • โครงสร้างของ Theme ใน WordPress
 • การปรับแต่งด้วย Editor
 • การปรับแต่งด้วย Chrome Browser

การจัดการ Themes

 • การวาดลายเส้นเบื้องต้น Pencil , Brush
 • การแก้ไขมุมด้วย Convert tool
 • การใช้ Pen tool + ลูกเล่นใหม่

การจัดการมัลติมีเดียต่าง ๆ

 • การเพิ่มรูปภาพ
 • การจัดการรูปภาพ
 • การเพิ่มไฟล์วีดีโอและไฟล์เสียง
 • การจัดการคลังมัลติมีเดีย

การสร้าง Posts

 • การเพิ่ม Categories
 • การเพิ่ม Tag
 • การเพิ่ม Posts ใหม่
 • การจัดการ Posts

การสร้าง Pages

 • การเพิ่ม Pages
 • การจัดการ Pages
 • การจัดการเมนู

การเพิ่ม Plug-ins

 • การดาวน์โหลดและติดตั้ง Plug-ins
 • การจัดการ Plug-ins
 • Plug-ins ยอดนิยม

การจัดการ Widget

 • การเพิ่ม Widget
 • การติดตั้ง Widget ใหม่

การสร้างเว็บนิตยสาร Magazine

 • โครงสร้างเว็บไซต์นิตยสาร
 • ตัวอย่างจากเว็บไซต์รวมข่าวต่างๆ
 • การเลือกใช้ธีมนิตยสาร

การใช้ธีม Astra WP

 • ติดตั้งธีม
 • ปรับแต่งค่าธีมเบื้องต้น

การเพิ่มเนื้อหาข่าว

 • การจัดหมวดหมู่เนื้อหา
 • การเตรียมรูปภาพ
 • การเพิ่มเนื้อหา
 • การใช้ WordPress Editor

การสร้างหน้า Homepage

 • การใส่ Slide Show
 • การเพิ่มแบนเนอร์
 • การใช้งาน ShortCode

การเพิ่มข่าวในหน้าแรก

 • แนะนำปลั๊กอิน Post Grid
 • การจัดวางข่าวสาร

การเลือกเนื้อหาในหน้าแรก

 • เลือกเนื้อหาเฉพาะหมวดหมู่
 • การแสดงเนื้อหาแต่ละแบบ

การใช้งาน WooCommerce

 • การติดตั้ง WooCommerce
 • การเพิ่มรายการสินค้า
 • การจัดการรายการสั่งซื้อสินค้า
 • การจัดการวิธีการชำระเงิน
 • การสร้างหน้ายืนยันชำระเงิน

การนำ WordPress ติดตั้งบน Server

 • การ Backup และ Restore ฐานข้อมูล
 • การ Upload ไฟล์ต่าง ๆ ไปยัง Server